THEMA

ACCOUNTANTSVERKLARING VEREIST VANAF 100.000 EURO VOOR NOW-REGELING

Bedrijven die een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) hebben een accountantsverklaring nodig voor een voorschot vanaf 100.000 euro. Een accountantsverklaring is ook verplicht bij de toekenning van een subsidie van 125.000 euro of meer. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat bekend gemaakt.

Online tool voor inschatting subsidie

Met twee grenzen wil het ministerie voorkomen dat ondernemers een laag voorschot krijgen en toch een hoge subsidie ontvangen zonder overlegging van een accountantsverklaring. Bedrijven met een laag voorschot moeten zelf inschatten of hun subsidie hoger dan 125.000 euro kan zijn. “Om ze daarbij te ondersteunen zal ik online een tool beschikbaar stellen aan de hand waarvan een redelijke inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is,” aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De standaarden voor de accountantsonderzoeken worden vastgesteld in overleg met de Koninklijk Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Als er bij een aanvraag geen accountantsverklaring wordt overlegd die voldoet aan alle eisen, dan krijgt een werkgever twee weken de tijd om dat alsnog te doen. Voor werkgevers die dat niet of te laat doen, wordt de subsidie op nihil vastgesteld.

Meestal geen accountantsverklaring nodig

De minister verwacht dat de meeste bedrijven geen accountantsverklaring nodig zullen hebben. De voorschotten en subsidies zijn in de meeste gevallen lager dan respectievelijk 100.000 en 125.000 euro. Ongeveer 10 procent van de bedrijven die als eerste een aanvraag deden, ontvingen een voorschot van meer dan 100.000 euro, blijkt uit cijfers van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Steekproefsgewijze controle

De minister benadrukt echter dat er altijd strenge regels gelden. “De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist worden steekproefsgewijs gecontroleerd,” schrijft hij. Bij voorschotten boven de 20.000 euro of vastgestelde subsidies boven 25.000 euro is een verklaring verplicht van bijvoorbeeld een administratiekantoor, branchevereniging of financieel dienstverlener. Als de omzet onverwacht niet of weinig daalde door de coronacrisis, zijn werkgevers verplicht om dat te melden.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post