THEMA

BANKEN BEZORGD OVER SCHULDOPBOUW ONDERNEMERS

De Nederlandse banken zijn bezorgd over de opbouw van bedrijfsschulden als gevolg van de coronacrisis. Met de verstrekking van leningen en uitstel van aflossingen is inmiddels 30,6 miljard euro gemoeid. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldt dat in de corona monitor van 27 november.

Financiële ruimte aan ondernemers

Sinds het uitbreken van de coronacrisis gaven banken financiële ruimte aan 169.000 ondernemers. Het gaat om 40.000 nieuwe leningen met een waarde van 27,6 miljard euro. Op 6400 hiervan was een overheidsgarantie van toepassing met een totale waarde van 1,8 miljard euro. Daarnaast verleenden de banken uitstel van betaling aan 129.000 bedrijven voor een bedrag van 3,1 miljard euro. De ondersteuning door banken vormt een aanvulling op het steunpakket door de overheid.

Verborgen opbouw van schulden

“De cijfers lijken nu te weerspiegelen dat veel ondernemers de crisis nog relatief goed weten te doorstaan. Banken hebben wel zorgen over de impact op ondernemers van mogelijk verborgen opbouw van schulden,” zegt NVB-voorzitter Chris Buijink in een toelichting. Hij verwijst naar het betalingsuitstel voor belastingen en afspraken van ondernemers met bijvoorbeeld leveranciers en verhuurders.

Door alle regelingen en afspraken wordt de economische tegenslag misschien één of twee kwartalen vooruit geschoven, maar komt de pijn er dus nog aan. Banken zijn in gesprek met klanten over eventuele voorbereidingen of maatregelen. Nieuwe aanvragen voor uitstel worden nu op individuele basis bekeken in plaats van de algemene betaalpauze die eerder gold.

Betaalpauzes voor consumenten

Behalve ondernemers kregen ook consumenten meer financiële ruimte van de Nederlandse banken. Voor een totaalbedrag van 88 miljoen euro kregen ruim 37.000 consumenten een betaalpauze voor de aflossing van hun hypotheek of andere lening. Het uitstel is meestal een tot drie maanden. Bij structurele betalingsproblemen, bijvoorbeeld door werkloosheid, adviseert de NVB consumenten om in gesprek te gaan met hun bank over een passende langetermijnoplossing.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post