THEMA

BEPERKTE VERMOGENSTOETS TOZO UITGESTELD TOT 1 APRIL

De beperkte vermogenstoets voor de nieuwe Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling) is uitgesteld tot 1 april 2021. De vermogenstoets zou eigenlijk per 1 oktober gelden, maar de regering vindt de extra toets niet passend in een tijd van aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Ruimhartige ondersteuning

“Het kabinet wil zelfstandig ondernemers in deze tijd, waarin extra maatregelen nodig zijn, ruimhartig blijven ondersteunen. Daarbij past een aanscherping voor de Tozo-uitkering per 1 oktober niet,” aldus staatssecretaris Bas van 't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door het uitstel kunnen zelfstandig ondernemers voor de periode oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering voor levensonderhoud aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.

Zekerheid voor ruime periode

De nieuwe datum is gekozen in overleg met de gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa, de vereniging van managers in het sociale domein. Het uitstel met zes maanden geeft zelfstandigen enige zekerheid voor een ruime periode en voorkomt dat gemeenten in de drukke decembermaand voorbereidingen moeten treffen voor een nieuw tijdvak van aanvragen.

Medewerking van gemeenten

Staatssecretaris Van 't Wout schrijft dat hij de gemeenten zeer erkentelijk is voor hun medewerking. Het besluit voor uitstel werd op een laat moment genomen. Eigenlijk was iedereen klaar om de beperkte vermogenstoets per 1 oktober in te voeren. De gemeenten zetten zich nu in voor de uitvoering van de Tozo 3-regeling zonder vermogenstoets. Zelfstandigenorganisaties roepen hun achterban overigens wel op om alleen een aanvraag in te dienen als dat echt nodig is.

Volgens de huidige planning wordt er met ingang van 1 april wel een toets van beschikbaar geld uitgevoerd. Er wordt onder meer gekeken naar spaargeld van de aanvrager en een eventuele partner. Zelfstandig ondernemers kunnen de Tozo 4-regeling aanvragen voor de periode 1 april tot en met 30 juni 2021, aldus de staatssecretaris. Details over Tozo 4 worden begin volgend jaar bekend gemaakt.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post