THEMA

CORRECTIE NOW-REGELING VOOR DERTIENDE MAAND

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is gecorrigeerd voor de uitbetaling van een dertiende maand. De lopende regeling is ook aangepast voor seizoensbedrijven die schade ondervinden van de coronacrisis. De aanvraagperiode is bovendien met een week verlengd, aldus minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

NOW voor meer bedrijven

De NOW-regeling was aanvankelijk heel algemeen, zodat er snel ondersteuning geboden kon worden aan veel ondernemers. Een aantal bedrijven kon echter door hun specifieke situatie geen aanspraak maken op de regeling. Met de aanpassing wil het ministerie ook die bedrijven bereiken. “De wijzigingen die ik ga aanbrengen in de NOW, leiden ertoe dat meer bedrijven op de NOW een beroep kunnen doen,” schrijft Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.

Vertekend beeld door dertiende maand

Een belangrijke wijziging heeft betrekking op de dertiende maand. Via de NOW worden werknemers gestimuleerd om de werkgelegenheid gelijk te houden aan het niveau in januari. De NOW-subsidie is gebaseerd op de loonsom in die maand. Maar als werknemers in januari een dertiende maand uitbetaalden, geeft de loonsom een vertekend beeld. De dertiende maand wordt daarom uit de loonsom gefilterd bij de vaststelling van de subsidie.

Geen loonsom januari

De huidige regeling is ook aangepast voor een andere situatie waarin de loonsom een vertekend beeld geeft, namelijk voor seizoensbedrijven die in de winter minder personeel in dienst hebben. Werkgevers die in maart, april en mei een loonsom hebben van minimaal drie keer de loonsom van januari komen alsnog in aanmerking voor ondersteuning. Aanvragen die eerder zijn afgewezen, worden mogelijk alsnog goedgekeurd.

Wijziging voor bedrijfsovernames

Een andere wijziging heeft betrekking op situaties van bedrijfsovernames. In dat geval geeft de vergelijking tussen de huidige omzet en de omzet in dezelfde periode van 2019 een vertekend beeld. Voor deze bedrijven geldt daarom een alternatieve berekening op basis van de cijfers vanaf 2019 tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar een periode van drie maanden. Dezelfde methode wordt gebruikt voor startende ondernemingen.

Aanvraagperiode verlengd

Door de wijzigingen is ook de aanvraagperiode verlengd. Oorspronkelijk was 31 mei de einddatum voor aanvragen, maar nu is dat 5 juni. “De hiervoor genoemde nieuwe mogelijkheden voor aanvragers zullen overigens terugwerken tot de datum van deze brief, waardoor werkgevers vanaf dit moment op deze mogelijkheden een beroep kunnen doen,” schrijft Koolmees.

De aanpassingen hebben betrekking op de eerste tranche van de NOW-regeling. Het tweede economisch noodpakket omvat de nieuwe NOW-regeling 2.0 met specifieke voorwaarden voor de uitkering van bonussen, dividenden, de om- en bijscholing van werknemers en ontslagen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post