THEMA

DEELTIJD-ZZP'ERS GEEN RECHT OP INKOMENSSTEUN

Mensen die deeltijd als zelfstandige zonder personeel werkzaam zijn vallen buiten de coronasteun maatregel. Maarten Post van Stichting ZZP Nederland heeft al aangedrongen het urencriterium te laten vallen maar voorlopig blijft die voorwaarde staan.

Regelingen

Zzp'ers die de komende drie maanden geen opdrachten meer hebben vanwege de coronacrisis kunnen maximaal €1500 per maand inkomenssteun krijgen bij de gemeente. Dat kan zonder de gebruikelijke partner of vermogenstoets.

Ook kan een lening worden aangevraagd om doorlopende kosten te dekken. Er zal een aanzienlijk lager rentepercentage worden gerekend dan de 8% in de bestaande zzp-faciliteit.

Sectoren

Het is Post niet bekend hoeveel zzp'ers vorig jaar minder dan de eis van 1225 uur in hun onderneming staken. 'Het zullen er niet meer dan 10.000 zijn, maar de groep groeit wel. Het speelt vooral in de culturele sector, waar mensen vaak verschillende betaalde bezigheden combineren.'

Volgens de cijfers van de Kamer van Koophandel stonden in oktober 2019 275.000 parttime zelfstandigen zonder personeel ingeschreven. Een getroffen groep is bijvoorbeeld de visserijmaatschap. Doordat de export wegvalt daalt de prijs van vis. De verwachting is dat schepen aan de wal zullen blijven.

Valse verwachtingen

De 1225 uur per jaar komt uit op 23 uur per week. Volgens Margreet Drijvers van Platform Zelfstandige Ondernemers zijn er ook heel wat hybride ondernemers die daar wel aankomen. Zeker ook omdat niet-declarabele uren mogen worden meegerekend. 'Ondernemers moeten ook bij zichzelf te rade gaan. Dit is alleen bedoeld voor mensen die anders onder het sociale minimum zakken. Dus niet als je een partner hebt die goed verdient.'

Op aandringen van de zzp-organisaties zullen de gemeenten - die de steunoperatie gaan uitvoeren - ook zzp'ers die pas recent zijn begonnen naar rato recht krijgen op een uitkering. Post ziet gemeenten die nu al aanvragen in behandeling nemen liever stoppen. Omdat door gebrek aan informatie over de uitwerking valse verwachtingen kunnen worden gewekt, aldus het FD.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post