THEMA

EXTRA MAATREGELEN OM HANDELSSTROMEN OP GANG TE HOUDEN

Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden zijn de mogelijkheden van exportkredietverzekeringen verruimd. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen.

Andere maatregelen

Naast verruiming van de exportkredietverlening hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken om in Europees verband te werken aan onder meer:

  • het tegengaan van protectionisme (onder meer bij de handel in medische goederen)
  • een soepeler grensoverschrijdend vervoer van essentiële goederen binnen de EU
  • soepel verkeer van arbeidsmigranten
  • het maximaal benutten van de financiële middelen die er beschikbaar komen (o.a. vanuit de EU, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD), de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF))
  • het zoveel mogelijk open houden van internationale vervoersstromen

Deze maatregelen moeten een plek krijgen in een nieuw actieplan.

Exportkredietverlening

De nieuwe maatregelen voor verruiming van exportkredieten komen er op neer dat ook kortlopende exportkredietverzekeringen gedekt zijn (eerder alleen voor langer dan 2 jaar, nu ook voor korter dan 2 jaar).

Verder:

  • verruiming van de mogelijkheden voor binnenlandse dekking
  • een flexibeler landenbeleid en dekking voor meer landen
  • procedures worden verruimd en versneld
  • dekking van een hoger percentage werkkapitaal

Gewerkt wordt nog aan een verdere versnelling van de doorlooptijden bij de exportkredietverzekeringen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post