THEMA

FAMILIEBEDRIJVEN POSITIEF ONDANKS VERWACHTE WINSTDALING

Veel familiebedrijven verwachten dit jaar een daling van hun winst door de coronacrisis, maar blijven optimistisch over de toekomst. Ze zijn redelijk tevreden over de overheidsmaatregelen en proberen personeel zoveel mogelijk in dienst te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau RSM en Nyenrode Business Universiteit.

Gemiddeld omzetverlies van 40 procent

De familiebedrijven verwachten in april een gemiddeld omzetverlies van 40 procent vergeleken met april 2019. Zo'n 44 procent verwacht deze maand zelfs minstens een halvering van de omzet vergeleken met april vorig jaar. Bijna een kwart van alle bedrijven verwacht dat hun winst uit 2019 omslaat in een verlies in 2020 of hooguit een break even resultaat, aldus RSM en Nyenrode. Ze peilden de mening van vijftig grotere familiebedrijven op een totaal van 270.000 familiebedrijven.

Tevredenheid over overheidsmaatregelen

De meeste familiebedrijven blijken redelijk tevreden met de overheidsmaatregelen om bedrijven bij te staan tijdens de coronacrisis. Vijftig procent is het eens of geheel eens met die maatregelen, bijna 30 procent bleek neutraal en de overige bedrijven waren het (geheel) oneens met de maatregelen. Iets meer dan veertig procent is tevreden met de opstelling van de banken. Een kwart gebruikt liever zijn privévermogen dan een mogelijk uitstel voor de aflossing van een hypotheek of krediet.

Automatisch uitstel belastingen

De bedrijven willen overigens wel uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Dat uitstel zou eigenlijk automatisch moeten worden verleend en verlengd moeten worden. Belastinguitstel voor drie maanden is te kort, volgens bijna 40 procent van de familiebedrijven in het onderzoek. “De verwachting is dan ook dat veel ondernemers gebruik zullen maken van de mogelijkheid om het belastinguitstel nog eens met drie extra maanden te verlengen,” schrijven de onderzoekers.

Regeling voor DGA

De onderzoekers vroegen ook naar suggesties. De familiebedrijven stelden onder meer voor om regelingen voor werknemers toe te passen op de Directeur Grootaandeelhouders (DGA), die zichzelf verlonen in hun eigen bedrijf. Ook vroegen ze aandacht voor bedrijven die pas in de tweede helft van het jaar problemen krijgen. Daarnaast zouden werknemers best iets in hun salaris mogen voelen. “Nu wordt alles op de schouders van de ondernemers en de samenleving gelegd,” aldus de onderzoekers.

Bedrijven willen ontslagen voorkomen

Het onderzoek wijst ook uit dat familiebedrijven ontslagen zoveel mogelijk willen voorkomen. Zestig procent heeft in april, mei en juni evenveel werknemers als in diezelfde maanden vorig jaar. Meer dan 90 procent van alle eigenaren ziet liever af van dividend dan dat ze personeel ontslaan. Drie kwart van de bedrijven geeft aan dat ze hun personeel hard nodig hebben na de crisis. Daarom willen ze personeel zo veel mogelijk in dienst houden.

De verwachtingen voor de toekomst zijn redelijk positief. Ongeveer de helft van de bedrijven denkt dat de crisis kansen biedt voor de toekomst of een impuls geeft voor innovatie binnen het bedrijf. In totaal is 68 procent van de ondervraagde eigenaren optimistisch over de toekomst van zijn of haar bedrijf. Slechts twaalf procent ziet de toekomst van het bedrijf donker in.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post