THEMA

GEEN BONUSVERBOD VOOR BUITENLANDSE ONTVANGERS NOW 2.0

Voor buitenlandse bedrijven geldt geen verbod op dividend- of bonusuitkeringen bij ontvangst van loonsteun door een Nederlandse dochteronderneming. Volgens het ministerie van Sociale Zaken is die uitzondering gemaakt om werkgelegenheid in Nederland te beschermen, meldt de NOS.

Voorwaarde voor NOW-regeling 2.0

De uitzondering heeft betrekking op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid in de periode juni tot en met september, de NOW-regeling 2.0. Nederlandse bedrijven kregen een vergoeding voor hun loonkosten bij een verwacht omzetverlies van minstens 20 procent. Voorwaarde voor de loonsubsidie is dat de bedrijven geen bonussen uitbetalen, dividenden uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Het verbod op de betaling van dividenden en bonussen was een wens van de Tweede Kamer. De Kamer wilde dat bedrijven die gebruik maken van overheidssteun ook zelf hun best doen om een financiële buffer op te bouwen.

Uitzondering voor buitenlandse bedrijven

De NOS had inzage in documenten waaruit bleek dat die voorwaarde niet geldt voor buitenlandse bedrijven met een Nederlandse dochteronderneming die loonsubsidie ontving uit de NOW-regeling 2.0. De uitzondering geldt overigens niet als het moederbedrijf zelf loonsubsidie in Nederland heeft aangevraagd.

Advies tegen uitzondering

Ambtenaren van Sociale Zaken adviseerden in eerste instantie om geen uitzondering te maken voor de buitenlandse moederbedrijven. "Het is maatschappelijk en politiek niet uitlegbaar dat een buitenlandse moeder wel de dochterondernemingen zou kunnen 'leegtrekken' om dividend uit te keren, bonussen te verstrekken of eigen aandelen in te kopen, terwijl ze een beroep doet op overheidssteun," schreven ze.

Begin juni veranderde het advies, mede door kritiek van Nederlandse bedrijven die deel zijn van een buitenlands concern en door werkgeversorganisatie VNO-NCW. "Zonder die uitzondering zou je wereldwijd impact creëren voor de Nederlandse situatie", zegt een woordvoerder van VNO-NCW tegen de NOS. Bovendien had Nederland het meest strenge beleid op dit terrein.

Behoud van werkgelegenheid

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat de uitzondering is gemaakt, omdat bedrijven met een buitenlands moederconcern mogelijk geen NOW-loonsteun zouden aanvragen. Door het dividendverbod zouden er dan mensen worden ontslagen.

Deskundigen hebben begrip voor het aangepaste advies. Volgens Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy bij Nyenrode, is juridisch moeilijk om een verbod op te leggen aan een buitenlands moederbedrijf dat zelf geen Nederlandse steun krijgt. Volgens hoogleraar fiscale economie Leo Stevens is het bovendien moeilijk om een uitzondering te maken op het vrije verkeer van kapitaal binnen de Europese Unie.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post