THEMA

MEER VOORDEEL VOOR MKB NA AANPASSING BIK

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wijziging van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in het voordeel van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Door de wijziging komt zo'n 65 procent van de korting terecht bij het mkb in plaats van 59 procent. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën had het oordeel over het amendement aan de Kamer gelaten.

Verschuiving tarieven

De wijziging verschuift de twee tarieven van de BIK. De korting op de loonheffing voor investeringen van 20.000 euro tot 5 miljoen euro wordt verhoogd van 3,0 procent naar 3,9 procent. De korting voor investeringen vanaf vijf miljoen euro wordt verlaagd van 2,44 procent naar 1,8 procent. Het amendement werd ingediend door de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en Christen Unie met steun van Forum voor Democratie, de SGP en Van Haga.

Mkb heeft het zwaar

“De VVD ziet de noodzaak van investeringen door zowel het mkb als het grote bedrijfsleven, maar ook zij ziet dat vooral mkb'ers het op dit moment zwaar hebben,” zei VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders tijdens het debat over het Belastingplan 2021, waar de BIK een centrale rol speelde. D66-parlementariër Steven van Weyenberg benadrukte dat mkb'ers na de wijziging per geïnvesteerde euro twee keer zoveel krijgt als grote bedrijven.

De SGP en Van Haga hadden eerder een eigen voorstel, namelijk een korting van 4,7 procent voor investeringen tot vijf miljoen en 1,22 procent voor investeringen boven dat bedrag. Ze kozen uiteindelijk voor steun aan het amendement van de coalitie en dienden hun eigen voorstel niet in.

Weinig nieuwe banen

De andere oppositiepartijen hadden stevige kritiek op de BIK. SP-Tweede Kamerlid Mahir Alkaya vond het schuiven met percentages een goede stap maar niet genoeg. “Als je kijkt naar wat grote bedrijven relatief gezien van die korting zullen meekrijgen, is dat alsnog disproportioneel veel,” zei hij. Groen Links-Kamerlid Bart Snels zei dat het bedrag van de BIK veel effectiever kan worden ingezet. Edgar Mulder van de PVV merkte op dat er ondanks de term baangerelateerd weinig nieuwe banen worden gecreëerd met de korting.

Graat in de keel

De Kamer had ook kanttekeningen bij de keuze om de BIK onderdeel te maken van het Belastingplan en niet als apart wetsvoorstel in te dienen. “Een wetsvoorstel van zo'n omvang en met zo'n specifiek doel hoort gewoon apart en moet niet als koppelverkoop aan de Kamer worden aangeboden,” zei PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Groen Links noemde het voorstel een graat in de keel. De twee partijen vroegen een stemming per artikel aan, waardoor ze tegen de BIK konden stemmen, maar voor het Belastingplan 2021.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post