THEMA

MOGELIJKE TERUGBETALING VAN ONTVANGEN CORONASTEUN

De ontvangen loonsubsidie die bedrijven hebben gekregen tijdens de coronacrisis moet in sommige gevallen gedeeltelijk of geheel worden terugbetaald. Dat zeggen fiscalisten van KPMG Meijburg & Co. Het zou gaan om een 'grote fout' in de zogeheten NOW-regeling.

Meer dan 20%

Bedrijven die in januari incidenteel loon hebben uitbetaald, zoals bijvoorbeeld een dertiende maand zouden daar rekening mee moeten houden. Zij krijgen te maken met een terugvordering zodra het UWV de definitieve loonkostensubsidie vaststelt. De belastingadviseurs Olaf Leurs en Tijs van Ruitenbeek van Meijburg zien risico's voor een behoorlijk aantal bedrijven. Zij zien in meer dan 20% van de loonaangiftes incidentele extra's.

Het probleem zit in het feit dat de totale loonsom in januari het meetpunt is van de voorlopige coronasteun. Dus inclusief incidentele uitkeringen. Wanneer later blijkt dat de loonsom in maart, april en mei lager was, vordert het UWV automatisch loonsubsidie terug. Ook wanneer die daling veroorzaakt wordt door het ontbreken van incidentele beloningen, dat schrijft het FD.

Vermenigvuldiging met omzetdaling

Daarbovenop speelt nog dat het UWV de loonsom voor maart, april en mei achteraf niet vermenigvuldigt met de omzetdaling in deze maanden. Bij de voorlopige toekenning vermenigvuldigt de instantie de loonsom van januari wel met de omzetdaling. Wanneer het incidentele loon relatief hoog was, moeten werkgevers alle overheidssteun terugbetalen.

Een werkgever met bijvoorbeeld een omzetdaling van 40% die in januari €500.000 aan gewoon loon heeft uitbetaald en €400.000 als dertiende maand heeft uitgekeerd. Zal de uitgekeerde voorlopige overheidssteun van bijna €1 miljoen volledig moeten terugbetalen. Zonder de dertiende maand of bijzondere loonkosten zou de werkgever iets meer dan zeven ton loonsubsidie hebben gekregen.

Bewust voor gekozen

Volgens Leurs is het een politieke keuze om geen rekening te houden met bijzonder loon. Het systeem leidt tot volstrekt willekeurige uitkomsten. 'Ik vind het niet uit te leggen dat de hoogte van de NOW afhankelijk is van de vraag of een dertiende maand in december of januari is uitbetaald.', aldus Leurs.

In de officiële toelichting van de NOW is te lezen dat er bewust voor is gekozen de omzetdaling niet mee te nemen in de formule waarmee de korting wordt berekend bij een lagere loonsom. Het idee daarachter is dat wanneer de loonsom ongeveer net zo hard daalt als de omzet, werkgevers geen NOW-bijdrage hoeven te krijgen. De mogelijkheid van een bijzonder beloning komt dus niet ter sprake.

Hoeveelheid bedrijven

Hoe groot het percentage is van werkgevers die in januari bijzonder loon uitbetalen wil de Belastingdienst niet zeggen. Dit moeten werkgevers opgeven omdat de bijzonder beloning anders wordt belast. Zonder de informatie van de fiscus is niet te achterhalen wat de precieze omvang is.

Salure, een middelgrote salarisverwerker, zegt het probleem nog niet te zijn tegengekomen bij het aanvragen van de NOW-subsidie voor haar klanten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt het probleem op de radar te hebben en dat er wordt nagedacht over een eventuele oplossing, aldus het FD.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post