THEMA

NBA GAAT VERDER MET STANDAARDEN VOOR CORONACRISIS

De Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) gaat verder met de ontwikkeling van standaarden die verband houden met de coronacrisis. De regering reageerde positief op het voorstel voor standaarden van de NBA. Specifiek gaat om de controle van het rechtmatig gebruik van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Vragen van accountants over NOW

De NBA is enerzijds blij met de NOW als tegemoetkoming aan ondernemers die veel omzet mislopen door de coronacrisis. De regeling helpt hen bij het in dienst houden van personeel. Aan de andere kant leidt de regeling tot vragen van accountants. Zij moeten controleren of de NOW rechtmatig is gebruikt en een accountantsverklaring hierover verstrekken, aldus de NBA op zijn website.

De NBA stelde daarom eerder deze maand voor om nieuwe producten en standaarden te ontwikkelen voor het onderzoek dat vooraf gaat aan de accountantsverklaringen. “Een product waarin we met verschillende partijen samenwerken en dat voorkomt dat er een veelvoud van verschillende verklaringen gaat ontstaan, wat de efficiency van de afrekeningen ernstig kan beïnvloeden,” schrijft NBA-bestuursvoorzitter Marco van der Vegte.

Sociale Zaken positief over het voorstel

De NBA legde het voorstel voor aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat het een interessant idee vindt en graag mee wil denken over de invulling. De NBA wil daar de komende week verder over praten, een plan van aanpak opstellen en projectgroep benoemen. De vereniging biedt ook ondersteuning aan individuele accountantskantoren bij het afronden van werkzaamheden en maken van keuzes.

Toepassing NOW voor werkmaatschappijen

De ontwikkeling van de standaarden komt ter sprake in een advies van de NBA aan minister Wouter Koolmees van SZW. De NBA geeft zijn visie over een geplande toepassing van de NOW voor werkmaatschappijen die onderdeel zijn van een groter concern. Werkmaatschappijen kunnen daarmee een NOW-subsidie aanvragen, hoewel het moederbedrijf geen omzetverlies van twintig procent of meer heeft.

De uitbreiding heeft enerzijds als gevolg dat meer bedrijven onder de regeling vallen en er dus meer ontslagen worden voorkomen. Aan de andere kant is er een grotere kans op misbruik van de regeling. Die mogelijk kan nooit helemaal weggenomen worden door voorwaarden en door het onderzoek door accountants, aldus de beroepsvereniging.

Verduidelijking voorwaarden nodig

De NBA adviseert om een aantal voorwaarden te verduidelijken. Zo moet er een duidelijke definitie zijn van de personeels-bv, die niet is toegestaan om in aanmerking te komen voor de NOW. Onzekerheid is er bijvoorbeeld ook over de verschuiving van werkzaamheden. Een concern zou een beroep kunnen doen op de NOW voor de ene werkmaatschappij en de activiteiten van die werkmaatschappij dan uit laten voeren door een andere entiteit. “Accountants kunnen dit risico nooit volledig wegnemen,” schrijft de NBA.

Melding van misstanden

De NBA adviseert verder om concerns en werkmaatschappijen te verplichten om transparant te zijn over de ontvangst van NOW-subsidie. In jaarrekeningen moet worden toegelicht voor welke werkmaatschappijen subsidie is ontvangen en wat het bedrag was. Eventuele belanghebbenden en betrokkenen moeten worden gestimuleerd om misstanden te melden.