THEMA

NOODLOKET CORONACRISIS OPEN VOOR ONDERNEMERS

Het Noodloket voor de coronacrisis is geopend. Ondernemers in een aantal sectoren kunnen vanaf vandaag gebruik maken van het Noodloket oftewel de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVIC 19 (TOGS). Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat hebben dat bekend gemaakt.

Eenmalige tegemoetkoming

De regeling voorziet in een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro voor ondernemers die direct worden getroffen door de gezondheidsmaatregelen. Het gaat onder meer om horecagelegenheden, bioscopen, kappers, reisorganisaties, rijschoolhouders, sportclubs en een aantal culturele instellingen als musea, theaters en muziekscholen. De ondernemingen mogen niet gevestigd zijn op een woonadres, tenzij het een café of restaurant is waar de eigenaar of huurder boven woont.

Iets extra's aan de hoge nood

“De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren,” aldus Wiebes en Keijzer. “Voor deze ondernemers doet het kabinet binnen het noodpakket via deze gift nog iets extra aan de hoge nood naast andere maatregelen als tegemoetkoming loonkosten en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten.”

Ondernemers kunnen van 27 maart tot en met 26 juni hun aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via de link rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Voor de toekenning geldt een aantal voorwaarden. Aanvragen worden gecontroleerd om fraude te voorkomen, maar de uitbetaling vindt zo snel als mogelijk plaats. De tegemoetkoming is onder meer bedoeld om vaste lasten te betalen.

Verschillende maatregelen in noodpakket

Het noodpakket voor ondernemers bestaat uit uiteenlopende maatregelen. Zo is er een mogelijkheid voor financiële steun via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) en kunnen ook zzp'ers een aanvraag doen voor extra ondersteuning. Verder zijn er verschillende belastingmaatregelen en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. Een deel van de regelingen moet nog in werking treden.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post