THEMA

NOODPAKKET 2.0 VERLENGD, COMPENSATIE TVL VERHOOGD

Het economisch Noodpakket 2.0 is met een maand verlengd tot 1 oktober en op een aantal punten aangepast. Zo is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) verhoogd tot maximaal 50.000 euro. Voor omvangrijke ontslagaanvragen is een akkoord met vakbonden nodig. De regering heeft hierover afspraken gemaakt met de sociale partners.

Tijd voor afspraken volgende fase

De verlenging met een maand geeft tijd en ruimte voor afspraken over de volgende fase, schrijven de ministers Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wopke Hoekstra van Financiën en Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. “Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen,” aldus de ministers.

Hogere tegemoetkoming voor vaste lasten

De TVL voor het midden en kleinbedrijf is aangepast, zodat ook bedrijven met hogere kosten worden geholpen. Ze kunnen een tegemoetkoming krijgen van maximaal 50.000 euro in plaats van 20.000 euro. Er is rekening gehouden met het effect van deze subsidie op de Tijdelijk noodmaatregel voor werkbehoud (NOW), die gebaseerd is op de omzetdaling. Er wordt nog volop nagedacht over mogelijkheden om bedrijven met hoge vaste lasten te ondersteunen na 1 oktober.

Akkoord nodig voor ontslagaanvragen

De NOW-regeling is aangepast aan de economische realiteit, schrijft het kabinet. Het gaat om een extra bepaling om misbruik tegen te gaan. Voor het ontslag van meer dan twintig werknemers is een akkoord nodig met een vakbond of personeelsvertegenwoordiging. Als een akkoord niet mogelijk is moeten de partijen een verzoek tot mediation indienen bij de Stichting van de Arbeid. Zonder akkoord of verzoek tot mediation wordt het totale subsidiebedrag van de NOW met vijf procent gekort.

De verlenging geldt voor alle regelingen uit het Noodpakket 2.0 dat een week geleden werd aangekondigd. Naast de TVL en NOW zijn dat de Corona overbruggingslening (COL), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland. De verlening geldt ook voor de fiscale noodmaatregelen, zoals uitstel van betaling van belastingschulden. De meerkosten voor de wijzigingen worden geraamd op zo'n 4,55 miljard euro.

Sociale partners zijn tevreden

De sociale partners zijn blij met de verlenging en aanpassing van het noodpakket. “Met de verlenging en de extra vergoeding voor vaste lasten kunnen we naar verwachting weer extra bedrijven en hun mensen helpen om door deze zware tijd te komen,” melden MKB-Nederland en VNO-NCW in een gezamenlijke verklaring. Volgens de werkgeversorganisaties blijft het uitdaging om ook na deze fase met een goed pakket voor ondersteuning te komen.

De vakbonden zijn tevreden over de rol van de vakbeweging bij ontslagaanvragen. “Ik ben heel blij met het bereikte resultaat,” zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in het Financieel Dagblad. Volgens Han Busker van de FNV hoeven veel minder mensen zich nu zorgen te maken over hun werk en inkomen. Voorzitter Nic van Holstein van vakcentrale VCP verwijst naar het overleg voor de lange termijn. “We moeten we nu al goed nadenken over herstel en arrangementen rond werkloosheid, scholing of eerder uittreden,” zegt hij.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post