THEMA

NOODSTEUN GROTERE BEDRIJVEN UITGEBREID

Grotere bedrijven zoals retailerketens die door de coronalockdown zwaar getroffen zijn kunnen op meer subsidie en noodsteun rekenen.

Lobby

Na een lobby van grootwinkelbedrijven zoals Zeeman, Blokker en Van Haren heeft het kabinet de noorsteun verruimd. De vergoeding voor vaste lasten voor bedrijven gaat omhoog van € 400.000, naar € 600.000 per kwartaal. Ook gaat de voorraadvergoeding omhoog van € 200.000 naar maximaal € 300.000. De totale kosten van deze uitbreiding zijn € 375 miljoen.

Veelvoud

De grote retailers hoopten eigenlijk op meer. In januari breidde het kabinet de steunmaatregelen met miljarden uit, maar door de subsidieplafonds hadden grote ketens hier weinig aan. Het steunpakket leek vooral gericht op mkb’ers, terwijl ook de middelgrote bedrijven ook sinds maanden gesloten zijn. Alleen al de huur is vaak een veelvoud van het maximum subsidiebedrag.

Verlengen

De Europese regels voor noodsteun zijn recent verruimd waardoor overheden meer steun kunnen geven aan bedrijven. Onder druk van de retailers heeft het kabinet toegezegd ‘een deel van deze ruimte’ te benutten en de TVL en voorraadvergoeding te verhogen. De rest van de ruimte wil het kabinet houden om later steun te kunnen verlengen als dat nodig blijkt.