THEMA

NOW-CONTROLE LEIDT TOT VEEL CORRECTIES

De controle van aanvragen van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) kost veel tijd en leidt tot veel correcties. Dat geldt onder meer voor bedrijven die deel zijn van een groter concern, voor inschattingen van het omzetverlies en bij het gebruik van meerdere steunmaatregelen, meldt de Accountant.

Speciale teams voor NOW-controles

De meeste accountantskantoren zijn volop bezig met de planning of uitvoering van de controles. Ze beschikken vaak over een speciaal team van medewerkers die de controles uitvoeren en vragen beantwoorden, schrijft de Accountant. Het onlineplatform van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) benaderde tien grote accountantsorganisaties voor hun eerste indrukken.

Minder impact dan verwacht

De kantoren melden dat de regeling niet altijd juist is toegepast. Veel ondernemers hebben het zekere voor het onzekere genomen, omdat het niet mogelijk was om achteraf aanvragen in te dienen. Volgens mkb-accountantskantoor Accon Avm is er vaak te veel NOW aangevraagd. Het goede nieuws is dat de eerste fase van de coronacrisis voor een aantal ondernemers minder impact had dan verwacht. Het slechte nieuws is dat ze de subsidie helemaal of deels moeten terugbetalen.

Onduidelijkheid over concernbegrip

KPMG noemt de onduidelijkheid over het concernbegrip als reden voor correcties. Bedrijven die deel zijn van een groter concern hebben vaak individuele aanvragen gedaan zonder rekening te houden met de groepssituatie. “Dit kan in sommige gevallen worden gecorrigeerd, maar in sommige gevallen leidt dit ook tot het moeten terugbetalen van de subsidie, bijvoorbeeld omdat je als groep niet aan de 20 procent omzetdaling toekomt, maar als individuele onderneming wel,” aldus KPMG.

Baker Tilly noemt naast de onduidelijkheid over het concernbegrip ook onzekerheid onder ondernemers over de vereiste informatie. Veel ondernemers niet wat ze precies moeten aanleveren voor de NOW, volgens Baker Tilly. Volgens accountantskantoor Flynth zijn er daarnaast correcties nodig omdat steunmaatregelen door elkaar lopen, zoals in de sierteelt, de frietaardappelenbranche of in de cultuursector. De NOW-subsidie valt daardoor lager uit of vervalt soms helemaal.

Maatschappelijk rol

De accountants zien ook situaties waarin ondernemers hun aanvraag weer intrekken, terwijl ze eigenlijk wel recht hebben op ondersteuning. “Zij realiseren bijvoorbeeld ondanks een eerder omzetdaling een goed resultaat, bijvoorbeeld door een flinke omzetstijging in het najaar. Hierdoor vinden zij het dan zelf niet redelijk om staatssteun te verkrijgen,” aldus BDO Accountants en Adviseurs.

De kantoren erkennen tot slot hun eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de overheidssteun op de juiste plek terechtkomt. De NOW kwam zo snel tot stand dat de regeling als fraudegevoelig wordt gezien. De accountants zien het als hun taak om misbruik en fraude te voorkomen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post