THEMA

ONDERZOEK CORONA-IMPACT: VEEL AANVRAGEN VOOR BETALINGSUITSTEL

Een ruime meerderheid van de ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) doet een beroep op de steunmaatregelen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Ondernemers vragen vaak betalingsuitstel voor de belasting aan of doen een beroep op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat meldt onderzoeksbureau Panteia na een onderzoek onder 7000 ondernemers.

Ondernemers vragen betalingsuitstel

Ongeveer 70 procent van de MKB'ers heeft al gebruik gemaakt van de steunmaatregelen of is van plan om dat nog te doen. Het percentage is overigens exclusief de zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers), waarvoor minder regelingen beschikbaar zijn, aldus Panteia.

Ongeveer 40 procent van de ondernemers vraagt uitstel aan voor de betaling van belastingen en eenzelfde percentage dient een aanvraag in voor de NOW-regeling. Ruim een kwart van de ondernemers vraagt een Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en 12 procent dient een verzoek in voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) of het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Eigen maatregelen om kosten te besparen

De ondernemers geven aan dat ze ook zelf maatregelen nemen om kosten te besparen. Bijna 40 procent maakte minder of geen gebruik meer van flexkrachten en 5 procent heeft vast personeel ontslagen. Een derde bezuinigt op grondstoffen of externe dienstverlening, schrijft Panteia. Ook deze percentages zijn exclusief de ZZP'ers.

De banken zijn nog niet zo vaak benaderd als de overheid. Iets meer dan 10 procent van de ondernemers heeft extra financiële ruimte gevraagd bij een bank, maar ruim 85 procent heeft nog geen contact gehad met hun bank. Grote ondernemingen benaderen hun bank eerder dan middelgrote of kleine bedrijven.

Grootste omzetdaling bij ZZP'ers

Panteia vroeg tot slot naar de impact van de coronacrisis voor de ondernemers. Bijna twee derde verwacht een omzetdaling in maart en april. ZZP'ers verwachten de grootste dalingen en grote MKB-bedrijven de kleinste, aldus het onderzoeksbureau.

De impact verschilt uiteraard ook per sector. Reisbemiddelaars verwachten een daling van gemiddeld 86 procent en de horeca 82 procent. Sectoren met een kleiner omzetverlies zijn onder meer de bouw, die een daling van 20 procent verwacht. Accountants en advocaten verwachten een 30 procent lagere omzet.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post