THEMA

REKENHULP BEREKENING NOW BESCHIKBAAR

Op de website van het UWV is een rekenhulp ‘Simulatie NOW’ beschikbaar gesteld. Hiermee kan een inschatting worden gemaakt van hoe hoog het definitieve bedrag van de tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zal zijn.

Berekening

De rekenhulp is te gebruiken voor zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode NOW. De berekening van de 2 aanvraagperiodes verschilt van elkaar. Daarom kunt u in de rekenhulp voor beide aanvraagperiodes apart bedragen invullen en verschillende scenario’s doorberekenen. Zo kan dus een inschatting worden gemaakt hoe hoog het definitieve bedrag van de NOW-tegemoetkoming wordt.

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de loonsom en het omzetverlies. Bij de berekening gaat het UWV uit van de totale loonsom exclusief vakantiegeld, 13e maand of eindejaarsuitkering.

NOW 1.0 en NOW 2.0

De eerste aanvraagperiode heeft betrekking op de tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei 2020. De aanvraagperiode van de NOW 1.0 liep tot en met 5 juni 2020. Op maandag 6 juli is de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen.

Ga naar de rekenhulp ‘Simulatie NOW’.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?