THEMA

SCHULDHULPVERLENING EN DE WHOA BIJ DREIGEND FAILLISSEMENT

Uit een inventarisatie van journalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) blijkt dat veel gemeenten de schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers niet of onvoldoende op orde hebben. Bij maar liefst twee derde van de 150 onderzochte gemeenten is de hulpverlening onduidelijk of niet aanwezig. Hierdoor vallen de ondernemers buiten de boot.

Onacceptabel

Dat de zelfstandig ondernemers recht hebben op die schuldhulpverlening is vastgelegd in de Wet Gemeetelijke Schuldhulpverlening. Maar in de praktijk blijkt dus niet elke gemeente aan de wet de voldoen. Het komt bijvoorbeeld ook vaak voor dat ondernemers worden geweigerd in de schuldhulpverlening.

De verwachting is dat vanwege de coronapandemie het aantal ondernemers in de schulden sterk zal toenemen. Volgens de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening) kan het aantal oplopen tot 65.000 ondernemers. In een reactie op het onderzoek laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten het onacceptabel te vinden en de gemeenten hierop te zullen aanspreken. “Gemeenteraden moeten colleges aanspreken.”

Wet homologatie onderhands akkoord

Met de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) kan hij zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken over een schuldregeling. De WHOA is op 1 januari in werking getreden en helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan. Met de WHOA kunnen deze bedrijven een doorstart maken of gecontroleerd stoppen. De Kamer van Koophandel heeft hiervoor een handig stappenplan gepubliceerd.

Op kvk.nl is het stappenplan asamen met de WHOA-routekaart te vinden. Het stappenplan gaat uit van de situatie dat de rechter akkoord geeft aan de voorgestelde schuldenregeling (homologatie). Bij elke stap staat hoeveel dagen het ongeveer duurt.

De 7 stappen zijn:

  • Leg afspraken vast in conceptakkoord (inschatting: vanaf 2 dagen tot maximaal 8 maanden).
  • Leg conceptakkoord voor aan schuldeisers (1 dag).
  • Organiseer een stemming (8 dagen).
  • Deel verslag van stemming (7 dagen).
  • Advocaat dient homologatieverzoek in bij rechtbank (1 dag, zo snel mogelijk).
  • Bezwaarperiode (8 tot 14 dagen).
  • Uitspraak rechter: homologatie akkoord (de rechter neemt na de zitting zo snel mogelijk een beslissing over het akkoord van uw klant).

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post