THEMA

STEUNPAKKET VOOR CORONA VERLENGD EN AANGEPAST

Het pakket met steun- en herstelmaatregelen voor de coronacrisis is verlengd. Een groot aantal voorwaarden is aangepast en er is meer aandacht voor investeringen en begeleiding bij het vinden van werk. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om uitgestelde belastingen te betalen. Details van het pakket zijn vrijdag door de regering bekend gemaakt.

Economische recessie niet voorbij

In een toelichting schrijven betrokken ministers dat de economische recessie voorlopig nog niet voorbij is. “Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren,” schrijft de regering.

Het nieuwe pakket omvat extra uitgaven van 11 miljard euro en 1,5 miljard aan vervroegde investeringen. De maatregelen gelden vanaf 1 oktober en hebben in de meeste gevallen een looptijd van negen maanden. De regering waarschuwt dat niet alle bedrijven overeind gehouden kunnen worden en dat niet alle banen en opdrachten gegarandeerd zijn.

Steun geleidelijk afgebouwd

Veel maatregelen waren al bekend uit de eerdere noodpakketten. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt met drie keer drie maanden verlengd. In die periode wordt deze tegemoetkoming in loonkosten afgebouwd, waarmee er tijd is voor aanpassingen door ondernemers en werknemers.

De tegemoetkoming vaste lasten mkb (TVL) wordt ook drie keer drie maanden verlengd en in die periode geleidelijk afgebouwd. De verruimde regelingen voor kredieten en garanties aan kleine- en middelgrote bedrijven, zoals de Borgstelling MKB-Kredieten en de Klein Krediet Corona-regeling, blijven na 1 oktober beschikbaar.

Ondersteuning voor heroriëntatie

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt ook met negen maanden verlengd. Vanaf 1 januari bieden gemeenten extra ondersteuning aan zelfstandigen in de vorm van om- en bijscholing of heroriëntatie. “We bieden zelfstandig ondernemers die in zwaar weer verkeren zekerheid voor een langere periode en oriëntatie op een nieuwe toekomst,” aldus verantwoordelijk staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Betaling uitgestelde belastingen

Het uitstel voor de betaling van belastingen eindigt formeel op 1 januari, waarmee de betaling zou moeten plaatsvinden. “Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen,” aldus de regering. Een aantal ondernemersorganisaties pleitte de afgelopen maanden voor die ruime aflossingstermijn.

Investeringen infrastructuur vervroegd

Naast de bekende regelingen zijn er nieuwe maatregelen. Investeringen in onder meer infrastructuur worden vervroegd. De regering reserveert bijvoorbeeld ook 300 miljoen euro om deel te kunnen nemen aan een gepland privaat fonds voor de herkapitalisatie van middelgrote en grote bedrijven. Verder is er geld gereserveerd voor een bijdrage aan Europese programma's voor regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Sociaal pakket voor werkzoekenden

Speciale aandacht is er tot slot voor de mensen die op zoek moeten naar nieuw werk. De regering trekt geld uit voor begeleiding en om- en bijscholing. Het aanvullende sociaal pakket omvat verder maatregelen om mensen met problematische schulden te helpen en kwetsbare groepen. Het sociaal pakket gaat naar verwachting zo'n 1 miljard euro kosten.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post