THEMA

VERDERE BEPERKING HYPOTHEEKRENTE IN RUIL VOOR EU-STEUN

Het kabinet worstelt met de hervormingen die Nederland moet doorvoeren in ruil voor steun uit het Europese herstelfonds van €750 miljard. Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) zou graag een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek en de maximale hypotheek zien. De VVD ziet het niet zitten.

Ingrijpend hervormen

Hoekstra zegt naar schatting €6,5 miljard aan Europese 'giften' te zullen krijgen. Brussel deelt het geld uit in het kader van het herstel na de coronacrisis. Het is opvallend dat uitgerekend premier Rutte, die deze zomer nog de voorwaarde stelde dat ontvangers hun economieën ingrijpend moeten hervormen, tegen is.

Juist de VVD lijkt belangrijkste Brusselse hervormingseisen niet te zien zitten. De Europese Commissie vindt de particuliere schulden in Nederland riskant hoog. Mede dankzij de verkeerde prikkel die de hypotheekrenteaftrek geeft. Dit jaar goed voor €9,5 miljard, schrijft het FD.

Verstoring van de woningmarkt

De hoge particuliere schulden maakt Nederlanders kwetsbaar voor financiële schokken aldus de Europese Commissie. Het omvangrijke vermogen van de Nederlander dat vast zit in eigen woning en pensioen, betekent per huishouden de hoogste schuld in de eurozone. Vanaf dit jaar gaat de maximale hypotheekrenteaftrek al versneld omlaag naar het basistarief in de inkomstenbelasting van 37,1%.

Ondanks de maatregelen stelt Brussel dat Nederland nog steeds te veel de eigen-woningschuld bevordert. In combinatie met een onderontwikkelde huurmarkt geeft dat een fikse verstoring van de woningmarkt.

Begrotingsoverleg

Volgens ingewijden dringt Hoekstra al veel langer aan op de verdere beperking. De eerder ingezette verlaging vond de minister dan ook niet vergaand genoeg. De miljarden uit het herstelfonds vormen een uitstekende aansporing om het hypotheekrente verhaal op tafel te leggen bij het begrotingsoverleg. Maar ook de voorstanders erkennen dat het zo'n vaart niet zal lopen. In de laatste aanbevelingen van de Europese Raad ontbrak enig spoor van de aanbeveling.

Andere ingrepen waar Brussel op aandringt zitten bovendien al grotendeels in de kabinetsplannen. Zo zou het kabinet dus aan de hervorming van de hypotheekrente kunnen ontkomen. Dit najaar zal Nederland de aanvraag voor het herstelfonds moeten indienen samen met de aangeboden hervormingen. Het geld wordt vervolgens in stappen gegeven afhankelijk van de voortgang van de hervorming.

Ruimte

Deze week komen coalitie en kabinet bijeen voor de afronding van de begroting, het Belastingplan en het derde corona-steunpakket. Het lijkt vast te staan dat de verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) zal worden uitgesteld bevestigen bronnen. Dit geld kan beter worden gebruikt voor gerichte steun aan bedrijven die dit het hardste nodig hebben.

Hoeveel extra ruimte dit biedt is nog onduidelijk. Voor de crisis zou de verlaging zo'n €2,5 miljard aan lastenverlichting hebben opgeleverd. Dat zal nu veel minder zijn. De opbrengst is dit jaar gezakt met €14 miljard. Het kabinet heeft nog genoeg andere knelpunten waar geld voor nodig is. Zo staat het heffingsvrij vermogen in box 3 als belangrijk punt op de agenda, aldus het FD.

Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?