THEMA

VERLENGING BEHANDELTERMIJN BEZWAARSCHRIFTEN OMZETBELASTING

Ondernemers krijgen mogelijk een brief waarin de inspecteur aankondigt dat hij niet binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing neemt. Dit is vanwege een toename van het aantal bezwaren, onder andere als gevolg van grote aantallen naheffingsaanslagen omzetbelasting door de coronacrisis. De inspecteur schort de termijn op tot 20 augustus 2020.

Forse toename

Dit schrijft de fiscus op het Forum fiscaal dienstverleners. Het gaat om bezwaarschriften tegen de aanslag of beschikking omzetbelasting (OB) met dagtekening 28 mei 2020. Op grond van artikel 7:10, lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht maakt de inspecteur gebruik van de mogelijkheid de beslistermijn te verlengen met 6 weken.

Voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis, is het van belang om eerst de naheffingsaanslag af te wachten. Op de naheffingsaanslag is dan wel sprake van een betaalverzuimboete maar die wordt vernietigd. Hiervoor hoeft de ondernemer niets te doen, maar dit leidde bij de fiscus wel tot meer bezwaren om te behandelen. Door deze toename duurt de bezwaarbehandeling in bepaalde gevallen langer.

Daarnaast heeft de Belastingdienst door de coronacrisis veel meer ambtshalve aanslagen OB opgelegd dan gewoonlijk: 350.000 in plaats van 150.000. Dit geeft ook een extra piek in de verwerking van het aantal te behandelen bezwaarschriften tegen deze ambtshalve aanslagen.

Verlenging

De Belastingdienst streeft ernaar binnen 6 weken te beslissen op bezwaar. Vanwege het grotere aantal bezwaren lukt dat op dit moment niet. Daarom schort de inspecteur de beslistermijn op de bezwaarschriften met dagtekening 28 mei 2020 op tot 20 augustus 2020.

Met de brief informeert de Belastingdienst de ondernemer en zijn eventuele adviseur dat de dienst meer tijd nodig heeft.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post