THEMA

WEDEROM TREKT HET KABINET DE PORTEMONNEE

Opnieuw wordt de portemonnee getrokken om bedrijven door de coronacrisis te loodsen. Nu de lockdown is verlengd en Nederland gebukt gaat onder nog strengere maatregelen wordt een reddingsboei van maar liefst €7,6 miljard uitgegooid. Aan het roer Wopke Hoekstra (Financiën) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) nu samen met Bas van 't Wout (Economische Zaken en Klimaat) vanwege het opstappen van Eric Wiebes.

Volle kracht vooruit

Het belangrijkste is een flinke verhoging van de vergoeding voor de vaste lasten. Ook grotere bedrijven kunnen hier nu gebruik van maken. Daarnaast gaat het kabinet een groter deel van de loonkosten vergoeden. De voorraadsvergoeding voor de detailhandel wordt verlengd en verhoogd. Plus de startende ondernemers krijgen ook steun, zij vielen voorheen buiten de boot. Het nieuwe pakket loopt tot 1 juli.

'Alles om de schade voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat het land weer op volle kracht vooruit kan als het virus onder controle is.', zei minister Hoekstra.

Schade

Het kabinet kondigde vijf maanden terug juist een versobering van de steunmaatregelen aan. Maar na een tweede golf, een strengere lockdown en grote zorgen over de besmettelijkere Britse variant kan het kabinet niet anders dan de steun verruimen. De totale coronasteun voor 2021 komt met dit laatste pakket op zo'n op €30 miljard. 'Dan heb je het dus over de begrotingen van Defensie, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat bij elkaar opgeteld.', aldus Hoekstra.

De kersverse CDA-leider benadrukte nog zich voorlopig geen zorgen te maken over de oplopende staatsschuld. Als we niets doen is de schade voor de economie en de mensen in het land en dus uiteindelijk ook voor de schatkist veel groter, zei hij. Deze extra steun was overigens al toegezegd direct na de aankondiging dat de lockdown zou worden verlengd begin januari.

Onderhandelingen

Hoe het extra pakket eruit zou komen te zien bleek nog een flinke puzzel. De brancheorganisaties, vakbonden en werkgeversverenigingen zette het kabinet de afgelopen tijd dan ook onder druk om diep in de buidel te tasten. Ze waren overal in de media te zien om de noodkreet te luiden over de benarde situatie van ondernemend Nederland.

De onderhandeling kostte dan ook veel tijd. De persconferentie over het nieuwe pakket werd tot twee keer toe uitgesteld omdat de onderhandelingen uitliepen. Koninklijke Horeca Nederland, Vakbond FNV, werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en brancheorganisatie InRetail zijn tevreden met de toegezegde steun.

De aanpassingen

Zoals gezegd gaat een groot deel van de steun naar de uitbreiding en verhoging van de vergoeding voor vaste lasten, oftewel de TVL-regeling. Deze maatregel is goed voor €3,8 miljard. De maximale vergoeding gaat van 70% naar 85%. Daarvoor moet wel nog steeds minimaal 30% omzetverlies aantoonbaar zijn.

De eis van maximaal 250 werknemers is geschrapt en het maximale bedrag gaat ook omhoog van €90.000 naar €330.000 voor mkb'ers en maximaal €400.000 voor grotere ondernemingen per kwartaal. De loonkostensubsidie gaat van 80% naar 85% van de loonsom. Voor de evenementenbranche wordt een garantiefonds van €300 miljoen opgezet om evenementen op te kunnen zetten.

Starters

Vanaf 1 april zal de vermogenstoets vervallen bij de Tozo voor de zelfstandigen. De partnertoets blijft wel bestaan. De vergoeding die in het leven werd geroepen voor winkeliers die door winkelsluiting met onverkoopbare voorraad bleven zitten wordt ruim vier keer zo hoog tot een bedrag van €200.000.

Voor starters die tijdens de eerste helft van 2020 een onderneming begonnen is het nog even afwachten hoeveel en op welke manier ze zullen worden gesteund. De groep viel eerder overal buiten vanwege het ontbreken van eerder behaalde omzet. Het kabinet wil het derde kwartaal van 2020 als referentie gaan gebruiken. Het loket zal naar verwachting pas in mei worden geopend, aldus het FD.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post