THEMA

DGA

Dit thema geeft een adviseur van DGA’s een overzicht van onderwerpen die hun klanten kunnen raken, handig bij elkaar met blogs, whitepapers en actualiteiten.

Fiscale eindejaarstips 2019: wat staat ons te wachten?

“De afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen geweest in wet- en regelgeving die met name internationaal opererende bedrijven hebben geraakt. Op de langere termijn verwacht ik dat het mkb en familiebedrijven meer getroffen gaan worden”, vertelt Ma...

Besluit uitfasering pensioen in eigen beheer dga’s

Bij afkoop of omzetting van pensioenrechten hebben directeur-grootaandeelhouders (dga’s) voortaan een jaar de tijd om het informatieformulier in te sturen. Dat blijkt uit een besluit dat eind oktober is gepubliceerd in de Staatscourant.

5 alternatieven voor nadelige gevolgen box 3 voor vermogende personen

De wijziging van box 3 in 2017 kan nadelig zijn voor vermogende personen. De effectieve belastingdruk voor hogere vermogens is hoger dan voorheen. Lees hier in welke specifieke gevallen het interessant kan zijn om naar alternatieven te kijken. Ook bi...

Renske Leijten (SP): “Moeten we de btw wel in stand houden?”

“Het verschuiven van de directe belastingen naar de indirecte belastingen is een verkeerde trend. Het ontmoedigen van bepaalde aankopen moet je niet via belastingen doen. Je kunt je ook afvragen of je überhaupt de btw in stand moet laten."

Alternatieven box 3: vermogen overhevelen naar box 2

Er zijn alternatieven voor box 3 voor vermogende personen zoals het overhevelen van het vermogen naar box 2, zoals onderbrengen in een BV, een open fonds voor gemene rekening (OFGR) of een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Wanneer is het gunst...
BeheerderDGA