THEMA

BESLUIT UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA’S

Bij afkoop of omzetting van pensioenrechten hebben directeur-grootaandeelhouders (dga’s) voortaan een jaar de tijd om het informatieformulier in te sturen. Dat blijkt uit een besluit dat eind oktober is gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit maakt het ook mogelijk om (ex-)partners het informatieformulier alsnog te laten ondertekenen.

Verlenging termijn

De Belastingdienst verlengt de termijn voor het insturen van het formulier met een jaar. Dga’s die voor 13 december 2017 hun pensioenvoorziening in eigen beheer hebben afgekocht of omgezet, kunnen het informatieformulier ook nog insturen. Dit moet uiterlijk op 12 december 2018 binnen zijn bij de fiscus.

Pensioenvoorziening in eigen beheer afkopen

Tot en met 2019 geldt een regeling waarbij dga’s de mogelijkheid hebben om hun pensioenvoorziening in eigen beheer met een fiscale korting af te kopen. Veel informatieformulieren kwamen voorheen te laat of zonder handtekening van de (ex-)partner bij de Belastingdienst binnen. Hierdoor ontstond onzekerheid bij de dga’s of zij dan nog wel recht hebben op de regeling. Daar komt met het besluit hopelijk een eind aan.

Fiscale korting

Als het informatieformulier juist en volledig binnen de verlengde termijn is aangeleverd, dan komt de afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer toch in aanmerking voor de fiscale korting. Voorwaarde is wel dat de aangifte loonheffingen op tijd en volledig is ingediend en dat de loonheffingen op het afkoopbedrag zijn betaald.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post