THEMA

ECONOMIE EN POLITIEK

Volg de laatste fiscale ontwikkelingen met nieuwsberichten over bijvoorbeeld de staatssecretaris en lees economisch nieuws en actualiteiten.

Fiscus stukgemaakt zegt oud-directeur-generaal

Volgens oud-directeur-generaal Uilenbroek zijn de problemen bij de Belastingdienst vele malen groter en fundamenteler dan blijkt uit de toeslagenaffaire. De problemen zijn ook niet recent, maar spelen al vijftien jaar. Het onderzoek middels de mini-e...

Fiscus wees SZW-voorstel af voor ander toeslagenstelsel

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelde in 2017 voor om het stelsel van kinderopvangtoeslag te veranderen, maar dat voorstel werd afgewezen door de Belastingdienst. Topambtenaar Maaike van Tuyll zei dat donderdag op de vierde...

Oud directeur-generaal fiscus wijst naar Sociale Zaken

Volgens oud directeur-generaal Peter Veld hield het ministerie van Sociale Zaken vast aan de harde praktijken in de toeslagenaffaire. De Belastingdienst zelf wilde minder streng optreden. De staatssecretarissen Frans Weekers en Eric Wiebes wilden het...

Grote verschillen in werkwijze afdelingen Toeslagen en Fiscaliteit

Op de tweede dag van de mini-enquête was alleen voormalig intern jurist van de Belastingdienst Sandra Palmen-Schlangen getuige. Zij nam ontslag nadat ze een vernietigend oordeel had geveld over het optreden van de dienst in de toeslagenaffaire. Volg...

Sommige musea moeten NOW-steun terugbetalen

Musea hebben het, net als de gehele cultuursector, zwaar. Er zijn musea die een beroep hebben gedaan op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die daarnaast nog noodsteun hebben ontvangen van een andere partij. Bijvoorbeeld van hun gemee...
BeheerderEconomie en politiek