THEMA

BELASTINGADVISEURS KRITISCH OP DE BELASTINGDIENST

De fiscus heeft een set van gedragsregels nodig. Dat is de strekking van wetenschappers en belastingadviseurs in een essaybundel naar aanleiding van de toeslagenaffaire.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek

Vorig jaar riep toenmalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel experts en deskundigen op hun mening te geven over een gezamenlijke ‘tax governance code’. Deze meningen zijn nu verschenen in een essaybundel genaamd: ‘Tax governance, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek. Tijd voor een code?

Kort na deze oproep trad Snel af vanwege de toeslagenaffaire. Deze affaire wordt in de bundel meermaals gebruikt als argumentatie voor een gedragscode van de fiscus. Volgens de experts neemt de belastingdienst niet altijd de waarborgen voor rechtsbescherming in acht. Een zorgvuldige, gelijke en deskundige behandeling van belastingbetalers zou bij de fiscus niet altijd van toepassing zijn, terwijl dat wel een fundamenteel uitgangspunt is voor belastingheffing, zo schrijft het FD.

Fiscale grensverkenning

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) zegt dat belastinginspecteurs vaker de randen van de wet opzoeken en doen aan ‘fiscale grensverkenning’. Ze spreken van een verharding in de relatie tussen adviseur en fiscus. Ook stellen ze dat onpartijdigheid, clientgerichtheid, redelijkheid en billijkheid bij het toepassen van wetten door de Belastingdienst steeds vaker ter discussie staat.

Volgens meerdere auteurs uit de essaybundel wordt er veelvuldig naar het bedrijfsleven en adviespraktijken gewezen door de overheid als het gaat om belastingontwijking of ontduiking tegen gaan. Maar volgens deze experts is dat onterecht en valt er ook genoeg op te merken aan de fiscus en de overheid. Veel van de essays pleiten dan ook voor een fiscale gedragscode voor bedrijven, adviseurs én de fiscus, zo meldt het FD.

Gedragscode

'Wij hebben al een code of conduct' , zegt NOB-voorzitter Bartjan Zoetmulder in het FD. ‘Onderdeel van die code is dat adviseurs hun klanten wijzen op de maatschappelijke gevolgen van hun keuzes. Als bijvoorbeeld bekend raakt dat een onderneming fiscaal scherp aan de wind vaart, dreigt reputatieschade. Maar het blijft de klant die beslist’, aldus Zoetmulder.

Belastingontwijking is nooit helemaal te voorkomen door wet- en regelgeving, al is het wel een belangrijk instrument. Via een gedragscode hopen belanghebbenden dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover het betalen van belastingen wordt gepakt en het ‘ongewenste gedrag’ van zoeken naar belastingontwijkende mazen in de wetgeving verminderd wordt.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post