THEMA

BELASTINGDIENST HEEFT GROOTSE PLANNEN IN JAARPLAN 2020

Het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst biedt onder meer inzicht in de activiteiten van de fiscus voor burgers en bedrijven, en de keuzes die gemaakt zijn als het gaat om uitvoering en toezicht. Staatssecretaris Snel heeft gisteren dit plan naar de Kamer gestuurd.

Fouten voorkomen

Van het achteraf controleren van individuele aangiften en aanvragen gaat de Belastingdienst steeds meer naar een aanpak, waarin het maken van fouten zoveel mogelijk wordt voorkomen. De dienst wil burgers en bedrijven zo vroeg mogelijk helpen.

Onderdeel van deze behulpzame aanpak is het leveren van maatwerk. “De uitdaging voor de fiscus is het combineren van digitale dienstverlening met een persoonlijke benadering: massaal en digitaal waar het kan, maar kleinschalig en persoonlijk waar het moet”, aldus de staatssecretaris.

Een voorbeeld van het voorkomen van fouten is een beter uitnodigingsbeleid voor het doen van aangifte. Zo moeten er minder burgers in een verzuimtraject terecht komen. Daarnaast verbetert de fiscus de online aangifte en worden brieven en berichten begrijpelijker gemaakt. Ook komt er vervolg op een pilot met automatisch ingevulde winstaangifte voor zzp’ers.

Omgaan met schulden

De Belastingdienst besteedt in het jaarplan aandacht aan een aantal specifieke onderwerpen. Een daarvan is het voorkomen en omgaan met schulden. Zo komt er een automatische incasso, om te voorkomen dat burgers en bedrijven met een betalingsregeling een termijn vergeten te betalen. Ook start de Belastingdienst met een pilot met een vorderingsoverzicht op het klantportaal Geldzaken. Op deze manier hebben burgers sneller en gemakkelijker een actueel overzicht van hun schulden bij de fiscus.

Verbetering dienstverlening

Als onderdeel van de verbetering van de dienstverlening, gaat de BelastingTelefoon mensen terugbellen die bij piekmomenten een bericht hebben achtergelaten. Voor fiscaal dienstverleners wordt daarnaast het bezwaarproces gedigitaliseerd. Bovendien verbetert de Belastingdienst het ‘horizontaal toezicht’ op bedrijven, wat de naleving van fiscale regelgeving moet verbeteren. Binnen deze vorm van toezicht worden diverse wijzigingen doorgevoerd die de duidelijkheid, transparantie en eenduidigheid van het horizontaal toezicht moeten bevorderen.

Handhaving

Handhaving is ook een belangrijk onderwerp in het Jaarplan 2020. Binnen het programma Verhuld Vermogen wordt het bestrijden van ondoorzichtige constructies één van de prioriteiten. Ook binnenlands verhuld vermogen, ondergebracht in stichtingen, wordt aangepakt. Verder wordt er scherper gelet op fraude in de uitzend- en schoonmaakbranche en komt er extra geld voor de bestrijding van witwassen en ondermijning.

Veel nieuwe medewerkers en betere ICT

Om alle ambities voor 2020 en daarna te verwezenlijken zijn een aantal zaken noodzakelijk. Zo wil de fiscus in 2020 onder meer circa 2.000 nieuwe medewerkers werven, die ook beter moeten worden opgevangen. Op het gebied van ICT wordt er gewerkt aan het terugbrengen van het achterstallig onderhoud naar 39 procent. Ook worden er resultaten verwacht bij diverse vernieuwingsprojecten en investeert de dienst in een cultuurverandering.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post