THEMA

BELASTINGDIENST VERBETERT DIENSTVERLENING NABESTAANDEN

De Belastingdienst wil de dienstverlening aan nabestaanden verbeteren met een speciale machtiging voor de afwikkeling van belastingzaken van overledenen. De reactietermijnen voor beroep en bezwaar worden echter niet gewijzigd. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer.

Digitaal f-formulier

Vijlbrief beantwoordt vragen van VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders. Ze vroeg onder meer waarom het speciale f-formulier alleen op papier beschikbaar is en niet digitaal. De staatssecretaris schrijft dat de fiscus ook de voorkeur heeft voor een digitaal f-formulier. Maar de beschikbare automatiseringscapaciteit volledig ingezet voor noodzakelijk onderhoud, jaaraanpassingen en de implementatie van wetgeving.

Nabestaandenmachtiging als alternatief

De fiscus onderzoekt daarom of de nabestaandenmachtiging als alternatief gebruikt kan worden. De Belastingdienst werkt momenteel aan deze machtiging, die nabestaanden inzage geeft in de belasting- en toeslagenzaken van een overledene. De nabestaandenmachtiging kan mogelijk ook gebruikt worden voor de online aangifte door nabestaanden, schrijft de staatssecretaris. Hij verwacht een oplossing in de tweede helft van 2021.

Die mogelijkheid zal in eerste instantie beperkt zijn tot de groep nabestaanden die aangifte willen doen na afloop van het jaar van overlijden. Voor nabestaanden die tijdens het jaar van overlijden aangifte willen doen is er geen oplossing op korte termijn, want dat vraagt weer teveel van de automatiseringscapaciteit. De wens wordt wel meegenomen in het plan 'Beheerst Vernieuwen 2021-2024'.

Korte termijn voor bezwaar

VVD-Tweede Kamerlid Lodders vroeg ook naar de wijze van contact tussen de Belastingdienst en nabestaanden. Nabestaanden hebben volgens haar soms maar een heel korte termijn om bezwaar te maken of ze zien een brief van de fiscus over het hoofd. “Deelt u de mening dat een overlijden en het afwikkelen van de financiën vaak veel emoties en papierwerk met zich meebrengt en één enkel schrijven van de Belastingdienst tussen wal en schip kan raken,” vroeg ze.

Mededeling per teruggave

De staatssecretaris bevestigt dat een enkele brief niet voldoende is. De fiscus zoekt daarom actief contact. Nabestaanden krijgen onder meer een condoleancebrief, waarin gevraagd wordt om de gegevens van een contactpersoon. Voor elke teruggave verstuurt de fiscus een beschikking en voor de teruggave van toeslagen of de inkomstenbelasting ook een mededeling per teruggave. “Nabestaanden krijgen dus meerdere berichten wanneer er sprake is van een teruggave,” aldus Vijlbrief.

Geen aanleiding voor herziening reactietermijnen

Voor bezwaar of beroep hanteert de fiscus de termijnen die zijn opgenomen in wet- en regelgeving. Een bezwaar tegen een naheffingsaanslag moet binnen zes weken na dagtekening worden ingediend. Als het verzoek om kwijtschelding is afgewezen, kan een belastingplichtige binnen tien dagen na dagtekening in beroep gaan. Als de fiscus om informatie vraagt, heeft de belastingplichtige drie weken om te reageren, waarna een herinnering volgt. “Ik zie hierom geen aanleiding om de reactietermijnen voor belastingplichtigen of de Belastingdienst te herzien,” aldus Vijlbrief.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post