THEMA

BELASTINGPLAN 2021: EEN BETER, EERLIJKER EN GROENER BELASTINGSTELSEL

Het Belastingplan 2021 omvat maatregelen om de economische groei te stimuleren tijdens de coronacrisis, maar heeft ook oog voor de periode daarna. De maatregelen hebben onder meer betrekking op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het klimaat.

Blik op de toekomst

“Juist in een crisis is het belangrijk de blik op de toekomst vast te houden. Daarom nemen we met dit Belastingplan maatregelen voor nu én voor later, zodat we met een eerlijker en groener belastingstelsel uit de crisis komen,” aldus staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën. Het Belastingplan 2021 is op Prinsjesdag openbaar gemaakt, al waren veel maatregelen al bekend.

Wijziging vennootschapsbelasting

Een maatregel die verband houd met de coronacrisis is het besluit om het hoge tarief van de vennootschapsbelasting (Vpb) om 25 procent te houden. De regering wil daarmee financiële ruimte houden voor het versterken van de economie. Het lage Vpb-tarief gaat van 16,5 naar 15 procent. Dat lage tarief geldt bovendien in 2021 voor winsten tot 245.000 euro in plaats van 200.000 euro. In 2022 wordt die grens 395.000 euro. Dat is in het voordeel van veel MKB-bedrijven.

De regering maakt omscholing makkelijker. Werkgevers hoeven geen loonheffing te betalen voor scholingskosten na het beëindigen van een dienstverband. Daarnaast wordt in 2021 de baangerelateerde investeringskorting (BIK) geïntroduceerd. Bedrijven krijgen een voordeel via de loonheffing op het moment dat ze een investering doen. Details worden nog uitgewerkt.

Eerlijke belasting van multinationals

De regering streeft verder naar een eerlijkere belasting van multinationals. In tijden van crisis is het extra belangrijk dat sommige bedrijven niet meer mogelijkheden hebben om hun belastingdruk te verlagen dan andere bedrijven, aldus Vijlbrief. De mogelijkheid om verliezen te verrekenen worden beperkt in 2021. In 2022 volgt een wijziging voor constructies waarmee binnen een concern belasting kan worden ontweken.

Om de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen te verminderen, wordt de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd. Het gaat om een stapsgewijze verlaging vanaf volgend jaar tot een bedrag van uiteindelijk 3.240 euro in 2036. Door een wijziging in de inkomstenbelasting en de arbeidskorting wordt dit volgend jaar gecompenseerd, zodat zelfstandigen er niet meteen op achteruit gaan.

CO₂-heffing houdt rekening met Europese eisen

De CO₂-heffing maakt deel uit van het Belastingplan 2021. De regering heeft oog voor de concurrentiepositie van bedrijven en houdt rekening met het Europese Emissions Trading System (EU ETS). “Zou het Europese beleid leiden tot aanscherpingen van het EU ETS, dan leidt dat automatisch tot een inperking van de gevolgen van het nationale systeem,” aldus Vijlbrief. De heffing neemt geleidelijk toe van 30 euro per ton teveel uitgestoten CO₂ tot 125 euro per ton in 2030.

Geen overdrachtsbelasting voor starters

Een aantal maatregelen is gericht op de woningmarkt. Om de toegang van starters tot de woningmarkt te verbeteren, betalen mensen van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers op de woningmarkt gaan meer betalen, namelijk 8 procent in plaats van 6 procent. Een andere maatregel is gericht op spaarders en beleggers. Zij betalen vanaf 2021 geen belasting meer over hun vermogen tot 50.000 euro. Hierdoor zullen bijna een miljoen kleine spaarders en beleggers geen box-3-belasting meer betalen.

In het Belastingplan staan tot slot voorstellen voor een beter toeslagenstelsel. De Belastingdienst gaat beter maatwerk bieden aan mensen die toeslagen terug moeten betalen, maar er wordt ook op andere manieren rekening gehouden met de persoonlijke situatie van ontvangers. Zo kunnen mensen meer kinderopvangtoeslag krijgen als hun partner in een verpleeghuis is opgenomen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post