THEMA

CPB EN PBL: “UNIFORME CO2-TAKS IS EFFECTIEF”

Het belasten van CO2-uitstoot blijkt effectief en heeft in potentie gunstige effecten voor de kosten van beleid. Dit stelt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van haar recent verschenen publicatie in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Belasten van CO2

Het belasten van CO2-uitstoot wordt door economen aangedragen als een effectief en efficiënt alternatief voor bestaand en voorgenomen beleid. Tegenstanders betogen echter dat een dergelijke heffing nadelig is voor de Nederlandse grootschalige energie-intensieve industrie. Het kabinet is op zoek naar manieren om de doelstelling van Parijs te halen, die niet ten koste gaan van de industrie in Nederland. Het CPB en PBL onderzoeken wat de effecten van een Nederlandse CO2-belasting zijn.

Uniforme belasting

Een uniforme CO2-prijs, waarbij iedereen hetzelfde betaalt voor zijn uitstoot, verdient volgens de planbureaus de voorkeur vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit. CO2-uitstoot kan relatief goedkoop worden gereduceerd bij de energie-intensieve industrie en de elektriciteitsopwekking.

Denk ook aan ETS

Bij de vormgeving van de extra CO2-beprijzing is het essentieel om rekening te houden met de bestaande CO2-belasting. Het maakt veel uit of iedereen dezelfde prijs betaalt of dat er een heffing komt bovenop al bestaande CO2-prijzen, bijvoorbeeld de ETS, accijnzen en energieheffing.

CO2-weglek voorkomen

Een uniforme CO2-belasting in Nederland leidt wel tot meer CO2-weglek naar het buitenland, vervolgen de onderzoekers. Dit blijkt te kunnen worden beperkt door specifieke terugsluisopties, maar internationale beleidscoördinatie  helpt ook. Denk bijvoorbeeld aan een subsidie op schone technologie voor vervuilende bedrijven of het gezamenlijk met buurlanden invoeren van CO2-beprijzing.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post