THEMA

DE ENE IMPACT IS DE ANDERE NIET

We worden de laatste tijd geconfronteerd met zaken met een grote impact. Neem de Brexit. Hoe gaat het aflopen? Niemand die het weet, de Engelsen voorop.

Onze Belastingdienst heeft nog niet zo lang geleden voor alle middelen behoudens de douane een impactanalyse gemaakt van een no-deal Brexit. Per belastingmiddel wordt kort samengevat wat de gevolgen van de Brexit zijn. En welke acties er nodig zijn, vanuit de Belastingdienst, maar ook vanuit andere overheidsorganen.

Uitbreiding personele begroting

Het mag duidelijk zijn dat er onder meer om uitbreiding van de (personele) begroting wordt gevraagd. Ook dienen diverse systemen, waaronder systemen voor ondernemers, aangepast te worden. Een enkele actie is inmiddels uitgevoerd. Zoals het informeren van ondernemers die invoeren vanuit Engeland over de mogelijkheden van een artikel 23-vergunning. Helaas vragen de meeste acties veel meer tijd en inspanning, vaak van meerdere overheidsorganen.

Onderzoek naar aanpak fiscus

Klaarblijkelijk was er behoefte aan een blik van een derde. De onderzoeksopdracht: ‘Heeft de Belastingdienst, gelet op de fase waarin de Brexit verkeert, een aanpak gekozen die de (interne) voorbereidingen op een no-deal Brexit in voldoende mate faciliteert?’ De uitkomst is hoopgevend: ‘De Belastingdienst heeft een helder beeld van wat haar te doen staat om per 29 maart 2019 voorbereid te zijn op een no-deal Brexit. Het is nu aan de Belastingdienst om met prioriteit de implementatieplannen te vervolmaken, de benodigde middelen vrij te maken en de gehele implementatie hoog op de uitvoeringsagenda te zetten.’

Oftewel:  de studeerkamerfase is afgerond, nu komt het op uitvoeren aan. Handjes uit de mouwen. In goed Rotterdams: niet lullen, maar poetsen!

Acties van andere overheidsorganen

Helaas strekte de opdracht zich niet uit tot de vraag wat er in deze situatie van andere overheidsorganen verwachten mag, nee moet worden. Een belangrijk deel van de te verwachten werkzaamheden zal vooraf gegaan moeten worden door acties van de staatssecretaris, het ministerie en vermoedelijk ook de Staten-Generaal.

Van staatssecretaris en Financiën is tot nu toe weinig vernomen. Ja, het voornemen te komen met overgangsmaatregelen zodanig dat de fiscale wetgeving voor en na de Brexit dezelfde impact heeft op alle bedrijven, boeren, burgers en buitenlui. Althans, als het gaat om het jaar 2019. Vanaf 2020 (spreek uit twintig twintig) wordt Groot-Brittannië een echt buitengebied, zo is de bedoeling.

Periode is veel te kort

Als ik naar de impactanalyse van de Belastingdienst kijk is die periode veel te kort. En vergeet niet, de douanezaken staan daar niet in benoemd. Ook daar moet (nog) veel gebeuren. Ik vrees dat de Belastingdienst echt aanvullende middelen nodig heeft. De bezetting van de Belastingdienst was in 2018 al onvoldoende om posten over 2016 die als risicovol waren gekenschetst te controleren. Het betrof hier BV’s met een redelijk grote RC-vordering op de dga. Het besluit om deze zaken – vanwege onderbezetting – niet te controleren, leidt er wat mij betreft ook toe dat de Belastingdienst het recht op navordering heeft verspeeld.

Impactzaak voor algemene praktijk

Een andere grote impactzaak voor de algemene praktijk is dat specialisten ook zonder moeilijke constructies en eigen declaratierecht fiscaal ondernemer kunnen zijn, aldus de Hoge Raad. Volgens Hof Den Haag kan ook een minderheidsaandeelhouder via de eigen holding bij de werkmaatschappij aan de slag, zonder dat de werknemersverzekeringen van toepassing zijn. En let op: het besluit van de staatsecretaris over al dan niet van toepassing zijn van de werknemersverzekeringen wordt volledig buiten beschouwing gelaten. Er is gewoon geen arbeidsovereenkomst. Letterlijk punt uit. Een boude uitspraak van de fiscale rechter in een periode dat de civiele rechter besluit dat een fietsende koerier wel in loondienst blijft. Onze regering heeft inmiddels laten weten de DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) wederom een jaartje te verlengen.

Handjes uit de mouwen

Ofwel hoe het allemaal rondom de vraag wel of geen dienstbetrekking en het toezicht daarop gaat aflopen, niemand die het weet. En dat maakt het leven en ons vak alleen maar leuker. Daar heb ik geen impactanalyse of onderzoek van een onafhankelijk bureau voor nodig. Gewoon handjes uit de mouwen en voor de Rotterdammers: poetsen!

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post