THEMA

DIVIDEND NAAR BELASTINGPARADIJZEN STRAKS DUBBEL BELAST

Het kabinetsbesluit om een extra heffing in te voeren op dividend dat naar belastingparadijzen wordt doorgesluisd, verbaast fiscalisten. Volgens hen ligt het meer voor de hand om de mazen in de huidige dividendbelasting te dichten, nadat het kabinet is teruggekomen van zijn voornemen om deze belasting af te schaffen.

Politieke ophef

Rutte III had als doel om de dividendbelasting af te schaffen en een nieuwe heffing in te voeren die moest voorkomen dat dividenden in belastingparadijzen terecht zouden komen. Na veel politieke en publieke ophef besloot het kabinet de dividendbelasting te behouden. De bronheffing voor belastingparadijzen raakte hierdoor ook naar de achtergrond. Vrijdag heeft het kabinet besloten deze heffing alsnog in te voeren, vanaf 2024.

Dividendbelasting alsnog afschaffen

Fiscalisten stellen tegen het FD dat zij verrast zijn door de tweede belasting op dividend. Zij vragen zich af waarom het kabinet niet probeert de heffingslekken in de huidige dividendbelasting te dichten. De enige reden die zij kunnen bedenken is dat het einde van de dividendbelasting opnieuw op de politieke agenda belandt. Het afschaffen zou mogelijk makkelijker kunnen zijn met een bronbelasting.

Belastingverdragen heronderhandelen

Een serieus obstakel voor de invoering van de bronbelasting is het netwerk aan belastingverdragen dat Nederland heeft, ook met sommige laag belastende landen die onder de nieuwe heffing gaan vallen. In zulke verdragen zijn bronheffingen vaak verboden en staat dat het ontvangende land dividendbelasting mag heffen. Nederland moet daarom gaan heronderhandelen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post