THEMA

DSM-TOPMAN TEGEN NATIONALE CO2-HEFFING

Topman Feike Sijbesma van fijnchemieconcern DSM ziet weinig in de plannen in Den Haag en Berlijn om CO₂-uitstoot van bedrijven te gaan belasten. Volgens Sijbesma is het niet nodig dit versneld te doen. Het huidige Europese handelssysteem voor emissierecht begint net goed te werken.

Concurrentievermogen

Dit zegt de topman in een interview met FD. Vandaag komen leiders uit de gehele wereld samen in New York voor een grote klimaatbijeenkomst. Er zal worden besproken hoe de uitstoot van broeikasgassen in het komende decennium verder terug kunnen worden gedrongen, schrijft het FD.

Eind 2018 werd de DSM-topman nog uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander. Sijbesma is absoluut niet tegen een CO₂-heffing. Hij zegt er zelfs heilig in te geloven. Bedrijven moeten een grote bijdrage leveren. De topman maakt ook deel uit van een internationale commissie die heeft onderzocht of het belasten van CO₂-uitstoot leidt tot verlies van concurrentievermogen.

De commissie concludeerde dat dit niet het geval hoeft te zijn zolang de heffing tussen €30 en €125 per ton CO₂ valt. 'Binnen deze corridor zijn andere factoren belangrijker, zoals de lonen, belastingen, de infrastructuur en de beschikbaarheid van arbeid.' De zogenoemde High-Level Commission on Carbon Pricing and Competitiveness maakte afgelopen zaterdagavond de bevindingen bekend. De bedoeling is het rapport onder de aandacht te brengen bij de beleidsmakers.

Stapeling

Bedrijven binnen de Europese Unie moeten al sinds 2005 emissierechten opkopen. Het nieuwe systeem dat Nederland en Duitsland willen gebruiken vanaf 2021 kan daarom zorgen voor een 'stapeling van systemen'. Sijbesma noemt de keuze van Nederland en Duitsland 'een beetje apart'.

Wel erkent de covoorzitter dat het handelssysteem lange tijd niet werkte. Dit kwam vooral door een overschot aan emissierechten. Maar sinds EU-lidstaten hebben besloten om overtollige emissierechten uit de markt te halen, is het prijsniveau sterk opgelopen. Inmiddels kosten een ton CO₂-uitstoot €26 tegenover nog geen €8 begin 2018. Het gaat allemaal sneller dan gedacht zegt Sijbesma, Europa heeft nu weer een van de beste systemen.

Stevige beprijzing

DSM zelf hanteert een prijs van €50 per ton CO₂-uitstoot bij investeringsbeslissingen. Sijbesma is dan ook voorstander van 'stevige' beprijzing.

Dat is bij andere bedrijven zeker niet het geval. Tata Steel gaat bijvoorbeeld uit van $15, zo blijkt uit het jaarverslag van het internationale staalbedrijf. Sijbesma erkent dat voor dergelijke energie-intensieve bedrijven uitzonderingen moeten gelden. Daar pleit het zaterdag uitgebrachte rapport ook voor ,aldus het FD.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post