THEMA

EERSTE KAMER AKKOORD MET BELASTINGPAKKET VOOR 2020

Dinsdag 17 december stemde de Eerste Kamer over acht wetsvoorstellen met betrekking tot het Belastingplan 2020 en overige fiscale maatregelen. Ook stemde de Kamer over zeven tijdens het debat op 9, 10 en 16 december ingediende moties.

Drie aangenomen moties

De Kamer stemde in met het wetsvoorstel Belastingplan 2020. De fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP stemden voor, de fracties van FVD, PvdA, PVV, SP, PvdD, Fractie-Otten, 50PLUS en OSF stemden tegen. Ook de andere wetsvoorstellen kregen steun van de Kamer.

De Kamer nam drie moties aan en verwierp de overige vijf. De drie aangenomen moties:

  • Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel
  • Motie-Essers (CDA) c.s. over de ODE-heffing
  • Gewijzigde motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over het voorkomen van dubbele heffing

Vereenvoudiging van het belastingstelsel

CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor de motie-Otten, over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel. Otten betoogde in het debat dat vereenvoudiging van het stelsel nodig is. Mensen zien volgens hem door de bomen het bos niet meer. Hij vroeg of de staatssecretaris een update kan geven over het onderzoek naar de vereenvoudiging van het stelsel en of het eventueel versneld kan worden.

Het huidige fiscale stelsel ondermijnt volgens Otten de economische groei en arbeidsproductiviteit. Hij wil de vereenvoudiging financieren door fors te bezuinigen op de uitgaven van het openbaar bestuur.

ODE-heffing

PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor de motie-Essers over de ODE-heffing. CDA-senator Essers uitte grote zorgen over de 'disproportionele' gevolgen van de voorgenomen verhoging van de ODE-heffing voor een aantal bedrijfssectoren.

Essers vroeg de staatssecretaris tijdens het debat te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze lastenstijging te verminderen en eventueel te temporiseren, daarover in overleg te treden met de getroffen sectoren en de Kamer over de voortgang van dit overleg te informeren.

Dubbele heffing

CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor de motie-Essers en Geerdink over het voorkomen van dubbele heffing. De motie verzoekt de regering om de Belastingdienst op te dragen om beleid te ontwikkelen om bij de uitvoering van ATAD1 en ATAD2 dubbele heffing zoveel mogelijk te voorkomen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox