THEMA

EFFECTIEVE BELASTINGDRUK GROTE BEDRIJVEN FORS GEDAALD

De effectieve belastingdruk voor grote bedrijven is fors gedaald. In 2008 was deze druk nog 22,9 procent en in 2017 nog maar 17,1 procent. Het nominale tarief bleef vrijwel onveranderd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Deze cijfers liggen politiek gevoelig, omdat de kritiek op de belastingafdracht van grote bedrijven groeit.

Onderzoek naar grote bedrijven

Het onderzoek is gericht op alle grote ondernemingen in Nederland, die een vermogen hebben van minimaal 40 miljoen euro. Vanaf 2015 is de belastingdruk lager naarmate het balanstotaal groter is. Zo betaalden bedrijven met een vermogen tussen de 40 miljoen euro en 100 miljoen euro in 2017 effectief 20,6 procent winstbelasting. Voor ondernemingen met een balanstotaal van meer dan 500 miljoen euro bedroeg de belastingdruk 16,2 procent. Banken en andere financiële ondernemingen zijn buiten beschouwing gelaten.

Meer belastingontwijking?

Het ministerie van Financiën stelt in het FD dat ‘voorzichtigheid geboden’ is bij de interpretatie van de cijfers. Volgens GroenLinks, initiatiefnemer van het onderzoek, laten de cijfers echter zien dat grote bedrijven het afgelopen decennium meer belasting zijn gaan ontwijken. Grote bedrijven moeten volgens de partij nog harder worden aangepakt en de winstbelasting mag niet verder omlaag.

Dreigement van Minister-president

Deze zomer uitte Minister-president Mark Rutte het dreigement dat hij gunstige fiscale maatregelen in zou trekken, zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting, als bedrijven niet ‘aanzienlijk’ betere cao’s af zouden sluiten. Een jaar geleden besloot het kabinet bovendien dat de dividendbelasting definitief niet werd afgeschaft.

Reactie VNO-NCW

Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt tegen het FD dat het niet direct een verklaring heeft voor de dalende lijn in de belastingdruk. De woordvoerder oppert dat de economische crisis en fiscale maatregelen van de regering een rol kunnen spelen. De belangenorganisatie is benieuwd naar de analyse van het CBS, die later dit jaar volgt.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post