THEMA

EXTRA FINANCIËLE STEUN AANGEKONDIGD OP PRINSJESDAG

De regering heeft op Prinsjesdag een forse extra investering in de economie aangekondigd. Die extra financiële steun is gericht op het herstel van de coronacrisis en bedoeld om Nederland weerbaarder te maken. “Dit in het volle besef dat het ook met miljardeninvesteringen niet lukt om alle pijn die het virus veroorzaakt weg te nemen,” aldus het ministerie van Financiën in een toelichting.

Ondersteuning in plaats van bezuinigingen

De maatregelen waren deels al bekend en zijn onderverdeeld in drie categorieën. Het gaat om de verlenging en vernieuwing van het steun- en herstelpakket, investeringen in onderwijs, veiligheid en milieu en de oprichting van een Nationaal Groeifonds. “Het kabinet kan ook in deze tijd koers houden, doordat we met elkaar de afgelopen jaren de staatsschuld hebben afgebouwd. Daarom hoeft er nu niet te worden bezuinigd, maar kunnen we juist ondersteunen waar dat nodig is,” aldus het ministerie.

Steun- en herstelpakket verlengd

Het steun- en herstelpakket omvat maatregelen voor de ondersteuning aan ondernemers en werkenden. Er wordt ingezet op het behoud van banen, maar er is ook veel geld gereserveerd voor de begeleiding van mensen bij het vinden van ander werk. De regering waarschuwt dat niet kan worden voorkomen dat mensen hun werk kwijtraken en bedrijven failliet gaat.

Uitvoering regeerakkoord

De investeringen uit de tweede categorie volgen feitelijk uit de afspraken in het regeerakkoord, zoals investeringen in onderwijs en veiligheid. Onderdeel is de CO2-heffing om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen. De belastingen op werk worden verlaagd, het pensioenakkoord wordt uitgevoerd en de gaswinning in Groningen wordt versneld afgebouwd.

Investeringen in innovatie

Het Nationaal Groeifonds is onderdeel van de derde categorie. “Het kabinet richt het Nationaal Groeifonds op om ook in de toekomst die voorzieningen te kunnen blijven betalen zodat ook volgende generaties in een mooi, welvarend land kunnen leven,” meldt het ministerie. De regering investeert in kennis, innovatie en infrastructuur om Nederland weerbaarder te maken.

Enkele hoofdpunten uitgaves:

 • Oprichting Nationaal Groeifonds voor 20 miljard euro in de komende 5 jaar.

 • Aanvullende maatregelen voor CO2-reductie naar aanleiding van het Urgenda-vonnis.

 • Beperking stikstofneerslag en natuurherstel. Tot en met 2030 ruim 5 miljard euro

 • 295 miljoen voor woningbouw in 2021

 • Vervroegde investeringen van zo'n 2 miljard euro in infrastructuur

 • Versneld afbouwen van gaswinning in Groningen

 • 150 miljoen euro structureel voor bestrijding ondermijnende criminaliteit

 • Compensatie ouders toeslagen en de uitvoering daarvan: 500 miljoen euro

 • 32 miljoen euro investering in aanpak lerarentekort

 • Investering om werken in de zorg aantrekkelijker te maken

Enkele hoofdpunten lasten

 • Daling van beleidsmatige lasten in 2020 en 2021 met vijf miljard euro.

 • Verlaging lage Vennootschapsbelastingtarief naar 15 procent in 2021, handhaving hoge tarief op 25 procent.

 • Maatregelen voor een eerlijkere belastingheffing voor multinationals: beperking aftrek vreemd vermogen, stimulering eigen vermogen.

 • Invoering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in voor twee jaar.

 • Snellere afbouw zelfstandigenaftrek, maar verhoging arbeidskorting.

 • Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt.

 • Verlaging van de verhuurderheffing.

 • Verhoging heffingsvrije vermogen in Box 3 wordt verhoogd naar 50.000 euro.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
 • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post