THEMA

FAILLISSEMENTSWET AANGEPAST MET BINDEND AKKOORD

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is definitief aangenomen. De Eerste Kamer ging deze week akkoord met deze aanvulling op de faillissementswetgeving. Met het oog op de coronacrisis komt de WHOA als geroepen, zegt herstructureringsspecialist Koos Beke van PwC in het Financieel Dagblad.

Herstructurering van schulden

De WHOA heeft betrekking op de sanering of herstructurering van schulden. De regeling is bedoeld voor bedrijven die eigenlijk rendabel zijn, maar door hoge schulden of structurele kosten failliet dreigen te gaan. Ondernemers en schuldeisers konden voorheen een onderhands akkoord over schuldsanering sluiten met instemming van alle betrokken vermogensverschaffers, dus schuldeisers en aandeelhouders. In de praktijk bleek het echter moeilijk te zijn om overeenstemming te bereiken.

Regeling maakt onderhands akkoord bindend

De nieuwe regeling is een aanvulling. De rechtbank kan een onderhands akkoord homologeren ofwel goedkeuren. De homologatie maakt het akkoord verbindend voor alle partijen die zijn betrokken bij het akkoord, maar kan het ook bindend maken voor schuldeisers en aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd. De WHOA wordt om die reden wel als dwangakkoord gezien.

Versterking van bestaande praktijk

“De WHOA beoogt op geen enkele wijze afbreuk te doen aan de bestaande praktijk van buitengerechtelijke herstructureringen. Integendeel, de WHOA heeft mede tot doel deze praktijk te versterken,” schreef minister van Rechtsbescherming Sander Dekker in de toelichting op de wet. De WHOA kan ook gebruikt worden voor ondernemingen zonder overlevingskansen, bijvoorbeeld als een onderhands akkoord een beter resultaat oplevert dan een afwikkeling in faillissement.

De regeling komt op het juiste moment, zegt herstructureringsspecialist Beke. Bedrijven kunnen nu nog profiteren van ondersteuningsmaatregelen van de overheid die verband houden met de coronacrisis, zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Maar als de noodsteun stopt, zal het aantal faillissementen toenemen, zegt de PwC-specialist in het FD.

Langdurig voortraject

Het FD schrijft dat de definitieve goedkeuring van de wet lang op zich heeft laten wachten. Na een langdurig voortraject zou het als een hamerstuk door de Tweede Kamer worden afgedaan. De Christen Unie wilde echter toch overleg met de minister. Verschillende partijen vreesden dat de regeling nadelig zou zijn voor kleine schuldeisers. Die zouden misschien verplicht worden tot een onderhands akkoord in hun nadeel. In de Eerste Kamer werd de wet wel afgedaan als hamerstuk.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post