THEMA

FISCALE INNOVATIEREGELING HEEFT AANTOONBAAR EFFECT

De fiscale innovatieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) heeft een positief effect op het aantal innovatieactiviteiten binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Dit blijkt uit onderzoek van Dialogic, APE en UNU-Merit naar de doeltreffendheid van de regeling in de periode 2011-2017.

Fiscaal voordeel voor onderzoek naar innovaties

De regeling WBSO verschaft bedrijven die onderzoek doen naar nieuwe innovaties een fiscaal voordeel. Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen gebruikmaken van de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek); andere ondernemers kunnen gebruikmaken van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk in de loonbelasting.

Ruim 21.000 deelnemende ondernemers in 2017

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt onder meer dat in 2017 in totaal 21.265 Nederlandse ondernemers gebruikmaakten van de WBSO. Dit leverde hen een totaal fiscaal voordeel op van bijna € 1,2 miljard. 97% van de deelnemende ondernemers behoorde tot het midden- en kleinbedrijf.

WBSO van belang voor vestigingsklimaat

Volgens de onderzoekers draagt de WBSO bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven die onderzoek en ontwikkeling op internationale schaal organiseren. Zij stellen in het evaluatierapport dat de WBSO bovendien een kostenefficiënte regeling is: de baten zijn groter dan de kosten.

Gebruikers waarderen de WBSO

De onderzoekers wijzen er verder op dat de WBSO door het merendeel van de gebruikers wordt gewaardeerd en dat de regeling een aantoonbaar positief effect op de hoeveelheid en de kwaliteit van innovatieactiviteiten van bedrijven.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post