THEMA

FORMULIER ALS TIJDELIJKE OPLOSSING VOOR EHERKENNINGPROBLEMATIEK

Belastingplichtigen die geen gebruik maken van software, een intermediair of eHerkenning kunnen via een formulier een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aanvragen. Alle binnenlandse belastingplichtigen kunnen gebruik maken van het formulier. Buitenlandse belastingplichtigen kunnen gebruik maken van een ander formulier.

Techniek sterk verouderd

Voor belastingplichtigen die in het bezit zijn van eHerkenning heeft het de voorkeur dat zij de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting via het reguliere digitale proces aanvragen of wijzigen. Het formulier is ontwikkeld als snel te implementeren oplossing om op korte termijn tegemoet te komen aan de bezwaren van het aanschaffen van eHerkenning, schrijft staatssecretaris Vijlbrief.

De techniek achter het oude ondernemersportaal (PDO) is sterk verouderd. Daarom is ervoor gekozen deze methode niet langer langer in stand te houden. Aanpassingen aan het PDO zijn technisch niet meer mogelijk. Nieuwe formulieren, die nodig zijn als gevolg van nieuwe wetgeving, kunnen niet meer op het oude portaal worden ontwikkeld.

Voor de Vennootschapsbelasting worden jaarlijks nieuwe formulieren ontwikkeld op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Deze nieuwe formulieren voor de Vpb 2019 zijn alleen ontwikkeld in het nieuwe ondernemersportaal, Mijn Belastingdienst-zakelijk (MBDz). Voor het aanvragen of wijzigen van de voorlopige aanslag Vpb is daarnaast een formulier beschikbaar gesteld op de website van de Belastingdienst. Het oude portaal is nog beschikbaar voor het doen van aangifte Vennootschapsbelasting 2018 en eerdere jaren.

Aangifte omzetbelasting

Ook voor de omzetbelasting geldt dat aanpassingen aan het oude portaal niet meer mogelijk zijn. Zolang er geen nieuwe wetgeving voor de omzetbelasting ingevoerd wordt, blijft het vooralsnog mogelijk voor ondernemers om gebruik te maken van het oude portaal voor de omzetbelasting. De mogelijkheden voor het aanvragen of wijzigen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020, waaronder de mogelijkheid om dit via het formulier te doen, zijn onder de aandacht gebracht via een actueel bericht op de website van de Belastingdienst, aldus de staatssecretaris.

De Belastingdienst wil ondernemers graag stimuleren om gebruik te maken van het nieuwe ondernemersportaal voor de aangifte omzetbelasting. Om in te loggen hebben ondernemers eHerkenning nodig. Vanwege de bezwaren van de Tweede Kamer met betrekking tot het betalen voor het doen van aangifte wordt een speciaal Belastingdienst eHerkenningsmiddel niveau 3 geleverd. De aanschafkosten kunnen worden teruggevraagd vanaf augustus dit jaar. Met dit Belastingdienst eHerkenningsmiddel kunnen ondernemers ook inloggen op Mijn Belastingdienst zakelijk voor de aangifte omzetbelasting.

Handelsregister registratie

Aan rechtspersonen die geen eHerkenning kunnen aanschaffen en aangifteplichtig zijn voor de loonheffingen en de vennootschapsbelasting is gevraagd of zij gebruik kunnen maken van commerciële software of een fiscaal dienstverlener. De kosten hiervan worden door de Belastingdienst vergoed tot een maximum van 450 euro.

Daar waar registratie in het handelsregister van rechtspersonen op langere termijn onmogelijk blijft, zal de Belastingdienst zorg dragen voor registratie in een passende administratie zodat een eHerkenningsmiddel kan worden uitgegeven. Een wijziging van de wet op het handelsregister die op 1 januari 2021 in werking treedt maakt het mogelijk dat de Hoge Colleges van Staat in het handelsregister kunnen worden opgenomen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post