THEMA

GROOT DEEL NEDERLANDSE BEDRIJVEN GEEN WINST OF VERLIES

De commissie Financiën van de Tweede Kamer staat deze week onder druk. Het Belastingplan 2021 wordt samen met nog acht andere wetten behandeld. Het pakket moet de Rijksfinanciën van de komende jaren op orde houden. Kamerleden noemen het zelf onverantwoord. Negen wetsvoorstellen met talloze wijzigingen van onder andere belastingwetten, adviezen van de Raad van State en bezwaren van belangenorganisaties.

Veel te veel

'Op deze manier kun je wetgeving niet doen. Ik voel me een scholier die een proefwerk moet doen en weet dat hij zijn huiswerk niet af heeft', vond GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. 'Het kan ook niet af zijn, want het is veel te veel.' De schriftelijke voorbereiding en de mondelinge behadeling met vier bewindspersonen in dagenlang wetgevend overleg.

Met daaropvolgend twee dagen van beraadslaging en stemmingen op donderdag. Daaruit volgt na alle voorstellen en amendementen een actuele wettelijke basis om volgend jaar weer voor zo'n €293 miljard aan belastingen en premies te innen, dat schrijft het FD.

BIK

De meeste voorstellen zijn overigens niet omstreden. De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wel. Het is een plan van werkgeversorganisatie VNO-NCW om investeringen te stimuleren met een pot van €4 miljard verdeeld over 2021 en 2022. Het geld is vrijgekomen omdat de verlaging van hoge tarief in de vennootschapsbelasting niet doorgaat.

De verlaging van het lage tarief gaat wel door. Die gaat van 16,5% naar 15%. De schijf wordt daarbij ook verlengd van €200.000 naar €245.000 en in 2022 zelfs verder verhoogd naar €395.000. Een veel interessantere wijziging voor veel meer bedrijven dan de wijziging in het hoge tarief. Van de 737.000 bedrijven vallen er straks 713.600 volledig onder het lage tarief.

Geen winst

Zo'n 23.000 die nu nog 25% belasting betalen, betalen straks 15%. Maar ook het hogere segment met winst boven de €395.000, zullen profiteren van de verhoging van de eerste schijf. Opvallend aan de cijfers is dat het grootste deel van de Nederlandse bedrijven in de periode 2015-2018 gemiddeld helemaal geen winst maakt of zelfs verlies boekt: 416.000 van de 737.000.

Staatssecretaris Vijlbrief kan dit ook niet uitleggen. Zijn voorganger Eric Wiebes vertelde in 2015 ook dat gemiddeld 50% van de belastingplichtige bedrijven geen winst boekte of verlies leed in de periode 2009-2012. Financiën doet al onderzoek naar structurele verliesgevendheid. Mocht hetzelfde blijken voor de periode daartussen, dan zou de helft van het Nederlandse bedrijfsleven dus structureel niet winstgevend zijn of in ieder geval fiscaal niet winstgevend.

Dat zou de BIK dus extra interessant maken. De bedrijven zouden niet profiteren van de verlaging van de vennootschapsbelasting maar doen dat — mits ze investeren — wel van de investeringskorting die ze van hun loonsom mogen aftrekken, aldus het FD.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post