THEMA

HET HUIDIGE TOESLAGENSTELSEL IS ONHOUDBAAR

Een volgend kabinet moet het toeslagenstelsel fundamenteel hervormen. Het huidige systeem is te gecompliceerd voor mensen die een toeslag nodig hebben en leidt tot onzekerheid over terugvordering en nabetaling. Deze boodschap stuurt staatssecretaris Van Huffelen van financiën aan de Tweede Kamer.

Te complex

Van Huffelen spreekt van ‘schrijnende situaties’ door de complexiteit van het stelsel. Ze stelt dan ook dat het noodzakelijk is om een nieuw stelsel vorm te geven. In een rapport schetst zij drie scenario’s.

Alle drie de scenario’s proberen de toeslagenontvanger centraal te stellen. Begrijpelijke en duidelijke informatie over te ontvangen toeslagen, en risico dat bedragen terugbetaald moeten worden, staan centraal.

De scenario’s variëren in hun aanpak, maar hebben allen het doel om het stelsel te vereenvoudigen. De eerste variant zou de voorzieningen waar toeslagen voor gebruikt worden goedkoper of gratis maken. De tweede richt zich op universele inkomensondersteuning, en de derde pleit voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel samen met inkomensafhankelijke toeslagen.

Volgend kabinet

Het rapport van Van Huffelen is geschreven voor een volgend kabinet. Veranderingen kosten tijd en moeten zorgvuldig uitgerold worden. Volgens Van Huffelen moeten we kijken naar 2025 en daarna, maar niet vergeten het huidige stelsel zo goed mogelijk uit te voeren tot die tijd.

Van Huffelen: ,,Er is het afgelopen jaar veel gesproken over de noodzaak om tot een ander stelsel te komen. Dit rapport laat zien dat het mogelijk is om richting een eenvoudiger stelsel te gaan. De vervolgstap is om hierin een keuze te maken. We hebben niet de luxe om niets te doen.’’

In deze infographic van de rijksoverheid staan de drie scenario's uitgelegd.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post