THEMA

“HUIDIGE FISCALE EENHEID MOET BEHOUDEN BLIJVEN”

“De fiscale eenheid moet behouden blijven”, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Althans, tot er betere alternatieven op tafel komen voor een nieuwe groepsregeling. Dat laten zij weten na de eerste consultatie door het ministerie van Financiën.

Discussie fiscale eenheid

De fiscale eenheid maakt het mogelijk om meerdere belastingplichtigen als één belastingplichtige aan te merken. Dat zorgt voor minder administratieve lasten. Door een uitspraak van het Europees hof ontstond echter discussie over deze regeling. Inmiddels is via reparatiewetgeving de fiscale eenheid in lijn gebracht met het EU-recht. Het ministerie is nu op zoek naar een toekomstbestendige nieuwe groepsregeling.

Behouden huidige regeling

Eerder gaven bedrijven al aan dat ze zo dicht mogelijk bij het bestaande systeem willen blijven. Een van de opties die het ministerie biedt is het behouden van de huidige regeling. Dit sluit fiscaal het beste aan bij de manier waarop een ondernemer kijkt naar zijn onderneming, namelijk als één economische entiteit. Ook uit een internationale vergelijking volgt dat het huidige Nederlandse systeem veruit het beste scoort op kenmerken die voor ondernemers relevant zijn. Denk hierbij aan uitvoerbaarheid, weinig administratieve lasten en fiscale neutraliteit.

Afschaffing fiscale eenheid

Een andere denkrichting in de consultatie van het ministerie is de afschaffing van de fiscale eenheid. MKB-Nederland en VNO-NCW stellen dat dit het Nederlandse ondernemersklimaat op een achterstand zal zetten.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post