THEMA

IDENTITEIT RAADPLEGERS UBO-REGISTER BLIJFT BESCHERMD

Wopke Hoekstra (Financiën) neemt het advies van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland niet over. Vermogende Nederlanders en ondernemers mogen straks niet weten wie hun informatie in het uiteindelijk belanghebbenden register raadpleegt. Die maatregel zou het doel van het register wel eens kunnen ondermijnen en in strijd zijn met de privacybescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Elders vestigen

Het zogenaamde UBO-register (ultimate beneficial owner) moet vorm geven aan bindende Europese regels, waar Nederland al mee heeft ingestemd. In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering is de transparantie over belanghebbenden in bedrijven belangrijk volgens Hoekstra. Een journalist kan zo bijvoorbeeld het register inzien voor onderzoek naar malafide praktijken.

Familiebedrijven zijn niet blij met die transparantie want het zou ook de aandacht van criminelen kunnen trekken. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland betekent dit een 'risico van fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie'. Het logische gevolg is dan ook volgens de organisaties dat de bedrijven zich niet meer thuis zullen voelen in Nederland, dat schrijft het FD.

Niet proportioneel

De betrokkenen zouden dan ten minste inzicht moeten krijgen in de identiteit van de raadpleger. Hoekstra schrijft in een reactie aan de Kamer dat hij begrip heeft voor de behoefte maar dat het tot onwenselijke situaties zou leiden. Het verstrekken van persoonsgegevens van raadplegers aan UBO’s betekent dat persoonsgegevens worden verwerkt. Weliswaar met een duidelijk doel, maar dat is volgens Hoekstra niet proportioneel. Het doel staat niet in verhouding tot de inbreuk op de privacy van raadplegers.

Bovendien is er al een minder privacygevoelig middel om misbruik van het register tegen te gaan. Dit kan namelijk via de opsporingsautoriteiten. De belanghebbenden kunnen bij vermoeden van misbruik de autoriteiten inlichten. Op die manier is er een balans tussen privacy van de UBO's en de raadpleger. Daarbovenop blijft het register effectief.

18 maanden

Hoekstra kwam overigens al eerder tegemoet door inzicht te geven in het aantal raadplegingen. Ook de vrees voor misbruik van de gegevens voor commercieel gebruik zijn volgens de minister ongegrond. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruik voor het beoogde doel, namelijk het tegengaan van witwassen en terrorisme, aldus het FD.

Op 10 januari moet het register van start gaan. De eerste 18 maanden zullen worden gebruikt om het register te vullen. Hoekstra verwacht dat de hoeveelheid raadplegingen in die periode mee zal vallen omdat het nog geen volledig register betreft.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post