THEMA

JAARPLAN 2019 ‘NIEUWE STIJL’ VOOR DE BELASTINGDIENST

Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, heeft het jaarplan 2019 ‘nieuwe stijl’ voor de Belastingdienst gepubliceerd. Door dit jaarplan moet de Tweede Kamer inzicht krijgen in de prestaties en keuzes die de Belastingdienst maakt in de uitvoering en toezicht. In deze eerste versie is de strategie uitgewerkt voor drie doelgroepen: particulieren, MKB-ondernemers en toeslaggerechtigden. In de volgende jaarplannen zullen deze doelgroepen worden uitgebreid.

Overige onderwerpen

Naast de uitwerking van de uitvoerings- en toezichtstrategie voor deze doelgroepen, gaat het jaarplan in op de ICT- en procesverbeteringen, personeel en sturingsinformatie. Ook komt de vernieuwing van de organisatie aan bod.

Reactie op problemen in 2018

Het jaarplan is een reactie op de verschillende problemen die zich in 2018 hebben voorgedaan. Momenteel staat bijvoorbeeld de dienstverlening door de BelastingTelefoon onder grote druk en kan de fiscus de stroom aan bezwaren niet binnen de afgesproken normen afhandelen. Met de meerjarige aanpak wil de Belastingdienst werken aan structurele verbeteringen zodat deze problemen in de toekomst worden voorkomen.

Speerpunten 2019

De fiscus noemt in het jaarplan vier samenvattende speerpunten voor 2019:

  • Het bevorderen van naleving via de uitvoerings- en toezichtstrategie.
  • De voorbereidingen en werving in het kader van de Brexit.
  • Beheerst vernieuwen door middel van personeel, ICT en sturing en beheersing.
  • Adequate aanpak van acute problematiek, zoals de dienstverlening bij de BelastingTelefoon en behandeling van bezwaren.

Rapportering in 2020

Over de uitvoering van het jaarplan rapporteert de Belastingdienst in 2020. Ook zal de fiscus de Tweede Kamer tussentijds informeren over de voortgang. Deze voortgangsrapportages laten zien hoe het gaat met de doelen in het jaarplan en hoe de Belastingdienst presteert op afspraken die in de begroting zijn opgenomen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post