THEMA

KAMERLID LEIJTEN BEZORGD OVER LAAG EFFECTIEF TARIEF VOOR MULTINATIONALS

Het effectieve tarief op multinationals is slechts 10,6 procent, blijkt uit het rapport ‘Effective tax rates of multinational enterpises in the EU’ van de fractie van de Europese Groenen/Vrije Europese Alliantie. Dit is het op vier na laagste van de EU. Tweede Kamerlid Leijten vindt dit zorgwekkend en stelt vragen aan staatssecretaris Snel van Financiën.

Verschillende berekeningsmethodes

Snel ontkent echter dat de gegevens zorgwekkend zijn. Volgens de staatssecretaris wordt de berekening van het effectief tarief sterk beïnvloed door de gebruikte gegevens en de keuze van berekeningsmethode. In het rapport van OESO komt het effectief tarief van de vennootschapsbelasting op 23 procent uit. Dit is iets minder dan het statutaire tarief van 25 procent.

Nederland als laagbelastende jurisdictie

Leijten is bang dat Nederland als laagbelastende jurisdictie kan worden gezien, als het effectieve tarief nog verder daalt door de verlaging van de vennootschapsbelasting. Snel vindt het lastig om te bepalen welk effect de verlaging heeft op het effectieve tarief, want dit effectieve tarief is volgens hem objectief niet goed bepaalbaar. De staatssecretaris benadrukt dat het kabinet ook grondslagverbredende maatregelen heeft getroffen, zoals de earningstrippingmaatregel.

Verlaging vpb heroverwegen?

“Bent u bereid de verlaging van de tweede schijf in de vennootschapsbelasting te heroverwegen, aangezien multinationals in Nederland nu al effectief bijna het laagste tarief in de EU betalen en het dus voor de Nederlandse concurrentiepositie absoluut niet nodig is om het tarief te verlagen?”, vraagt Leijten. Snel reageert dat hij hiertoe geen aanleiding ziet. Het pakket aan maatregelen is volgens hem afgewogen en gericht op het tegengaan van belastingontwijking en tegelijkertijd op een versteviging van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat voor ondernemingen.

Effectief tarief bij bronbelasting

Tot slot vraagt het SP-lid zich af hoe groot het effect is van de bronbelasting als de verschillen tussen effectieve en statutaire tarieven zo groot zijn. Snel: “Het klopt dat rente- en royaltyinkomsten bij belastingplichtigen effectief tegen een laag tarief kunnen worden belast ondanks een hoog statutair tarief in het land waar die belastingplichtige gevestigd is. Bij de vormgeving van de bronbelasting dien ik echter ook rekening te houden met de uitvoerbaarheid.” Bronbelasting bij landen met een laag effectief tarief acht hij dan ook uitermate complex en niet uitvoerbaar.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post