THEMA

NOB REAGEERT OP WETSVOORSTELLEN FISCALE MISMATCHES

Het kabinet heeft in de strijd tegen belastingontwijking verschillende wetsvoorstellen ter consultatie gepubliceerd. Het is een reactie op aanbevelingen van de Commissie Ter Haar. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) reageert op het voorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel en de internetconsultatie ATAD2.

Knelpunten volledige vpb-plicht

Eerder zijn, ter implementatie van de "Anti-Tax Avoidance Directives (ATAD), al maatregelen geïntroduceerd ter bestrijding van dubbele niet belasting als gevolg van hybride kwalificaties van rechtsvormen, instrumenten of vaste inrichtingen. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) vraagt in een reactie op de internetconsultatie Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen (ATAD2) de systematiek te wijzigen om knelpunten te voorkomen.

In het voorstel is gekozen om een omgekeerd hybride lichaam volledig belastingplichtig te maken voor de vennootschapsbelasting. Wanneer en voor zover de vennoten in het buitenland het samenwerkingsverband (swv) als transparant zien, is het winstaandeel aftrekbaar. Dit kan ongelijkheid opleveren tussen Nederlandse en buitenlandse vennoten die het swv als transparant kwalificeren voordat het swv als omgekeerde hybride wordt aangemerkt, stelt de NOB.

Fiscale winst

De NOB steunt de wens om fiscale mismatches te adresseren. Op grond van het zakelijkheidsbeginsel wordt de fiscale winst van gelieerde vennootschappen vastgesteld alsof zij voor onderlinge transacties zakelijke voorwaarden toepassen. Wanneer vennootschappen voorwaarden overeenkomen die onzakelijk zijn, vindt er op basis van de huidige regels een aanpassing plaats van de fiscale winst.

Dus wanneer een te lage vergoeding wordt betaald door een Nederlands vennootschap voor diensten verricht door haar buitenlandse moedervennootschap dient deze te worden gecorrigeerd. Door bijvoorbeeld de fiscale winst te verlagen of een informele kapitaalstorting te verantwoorden in de fiscale balans van de belastingplichtige.

Overkill

Met het wetsvoorstel wordt de fiscale winst niet verlaagd voor zover in het andere land geen corresponderende opwaartse aanpassing wordt gemaakt. Daarmee wordt voorkomen dat het bedrag aan winst gelijk aan de verrekenprijsaanpassing nergens in de heffing wordt betrokken. De NOB is van mening dat er met het voorstel een overkill mogelijk wordt. In het bijzonder bij een kwalificerende corresponderende opwaartse aanpassing.

Er zou geen aanleiding moeten zijn voor het buiten aanmerking laten van een neerwaartse aanpassing voor zover er effectief op tijd een corresponderende aanpassing in de belastingheffing wordt betrokken, aldus de NOB.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post