THEMA

OPPOSITIEPARTIJEN BELASTEN BEDRIJVEN, INVESTEREN IN ZORG

De oppositiepartijen Groen Links, PvdA en SP kiezen in hun traditionele tegenbegroting voor een lastenverzwaring voor bedrijven en bovengemiddelde inkomens. Die inkomsten kunnen gebruikt worden voor hogere salarissen in de zorg, schrijft het Financieel Dagblad.

Mensen door de crisis helpen

“De coalitie geeft miljarden aan belastingvoordelen aan grote bedrijven. Maar niet aan lagere huren, de aanpak van klimaatverandering en structurele loonsverhogingen voor het zorgpersoneel,” zegt Groen Links-fractieleider Jesse Klaver in de krant. “Het belangrijkste is dat we mensen door de crisis helpen,” zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher.

Zoals elk jaar is het voorstel doorgerekend door het Centraal Plan Bureau (CPB) en afgezet tegen de plannen die de regering op Prinsjesdag presenteerde. De berekeningen hebben betrekking op maatregelen met een begrotingsimpact van minimaal 100 miljoen euro in 2021. Korte termijn effecten voor de koopkracht zijn niet berekend.

Verhoging voor hoge tarief vennootschapsbelasting

In de tegenbegroting wordt het tarief in de tweede schijf verhoogd naar 30 procent, waarmee de lasten voor bedrijven met 2,7 miljard euro verzwaren. De partijen stellen voor om het heffingsvrije vermogen in box-3 te verhogen tot 103 duizend euro. Mensen met een hoger vermogen gaan juist meer betalen, wat per saldo leidt tot een lastenverzwaring van 2 miljard. De verhuurderheffing wordt in de plannen afgeschaft, een lastenverlichting van 1,6 miljard euro voor bedrijven.

CO2-heffing voor alle ETS-bedrijven

De drie oppositiepartijen willen een CO2-heffing voor alle bedrijven die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) en bedrijven voor afvalverbranding, een lastenverzwaring van een miljard euro. Ze voelen niets voor de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting of voor het solvabiliteitsfonds voor het bedrijfsleven. De gereserveerde 2,3 miljard kan volgens hen verstandiger worden uitgegeven.

Derde belastingschijf

In de tegenbegroting wordt een derde schijf ingevoerd voor de inkomstenbelasting. Voor inkomens boven 150.000 euro geldt een tarief van 60 procent, een lastenverzwaring van een miljard euro. Een lastenverlichting van 0,9 miljard euro wordt verwacht door een verlaging van verzekeringspremies. Die lagere premies zijn volgens de partijen mogelijk door een verhoging van de vereveningsbijdrage aan zorgverzekeraars uit de collectieve middelen.

Hogere lonen in de zorg

Het budget voor de collectieve sector wordt verhoogd door de drie partijen. Ze zetten in op bestuurlijke akkoorden voor hogere lonen met verzekeraars, werkgevers en werknemers in de zorg. Ze reserveren 1,2 miljard extra voor de Rijksbijdrage Zorgverzekeringswet, 0,7 miljard voor de langdurige zorg en 0,3 miljard voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Voor hogere lonen in het onderwijs wordt een miljard gereserveerd.

Groen Links, PvdA en SP maken daarnaast extra geld vrij voor mensen die door de coronacrisis hun werk of opdrachten verliezen. Er is 0,9 miljard euro extra voor de doorbetaling van lonen en nog eens 0,9 miljard extra voor omscholing. De cultuursector krijgt een half miljard aan extra steun en de partnertoets wordt afgeschaft voor aanvragers van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post