THEMA

SNEL: HET IS TIJD DAT DE OVERHEID EEN ANDER GEZICHT LAAT ZIEN

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft gisteren tijdens een gesprek met een delegatie van ouders bij wie de kinderopvangtoeslag in 2014 is stopgezet persoonlijk zijn excuses aangeboden. Verontschuldigingen werden al in oktober gemaakt en lossen de problemen niet op. Dus kondigde hij ook een aantal extra maatregelen aan.

Acties

Snel richt zich op de recent benoemde Adviescommissie uitvoering toeslagen, onder leiding van Piet Hein Donner, en vraagt hen waar nodig maatwerk te bieden aan de betrokken ouders. En te kijken hoe, gelet op het optreden van de overheid, de ouders anderszins tegemoet gekomen kunnen worden. In afwachting van de adviezen van de Adviescommissie zullen de (dwang)invordering en verrekeningen met lopende toeslagen met onmiddellijke ingang worden opgeschort.

Verder geeft hij aan uitvoering te geven aan de motie van SP'er Renske Leijten om bij een bezwaarprocedure altijd de menselijke maat te hanteren en de 'dienstverlening aan de belastingplichtige' niet te staken. Daarnaast is er een initiatief van de ministeries SZW, Financiën en BZK voor een probleemanalyse bij de grote uitvoeringsorganisaties om de juiste balans tussen dienstverlening en handhaving te vinden.

Ook wil de staatssecretaris samen met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de huidige jaarsystematiek van de kinderopvangtoeslag en de bijbehorende wettelijke bepalingen tegen het licht houden.

Waar ging het mis?

Een combinatie van een te strenge wet die door de Belastingdienst te strikt wordt gehandhaafd zou volgens Snel de oorzaak zijn voor het drama met de kinderopvangtoeslagen. In een 11 pagina tellende brief aan de kamer schrijft de staatssecretaris dat de maatschappelijke roep tot fraudebestrijding heeft geleid tot het onstaan van een 'tunnelvisie'.

Ook erkent hij dat er is er in het algemeen gebrekkig is gecommuniceerd met de ouders bijvoorbeeld bij de ouders die incomplete aanvullende gegevens aanleverden. En dat er in veel gevallen aanzienlijke vertraging is geweest in het behandelen van ingediende bezwaar- en beroepschriften en klachtafhandelingen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post