THEMA

STIJGING CAO-LONEN VOORWAARDE VOOR VERLAGING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Minister Wopke Hoekstra is bereid om rond Prinsjesdag te bekijken hoe het staat met de ontwikkeling van de cao-lonen. Hiermee geeft hij invulling aan het dreigement van premier Rutte op het VVD-festival om de verlaging van de vennootschapsbelasting volgend jaar niet door te laten gaan als grote bedrijven de lonen van hun personeel niet net zo snel laten stijgen als dat van de top. Dat schrijft het FD.

Voorjaarsnota

De CDA-minister van Financiën deed de uitspraak in het overleg met de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota, dat voor een groot deel in het teken stond van de uitspraken van Rutte. Hoekstra hield zich er een lange tijd buiten, totdat de oppositie hem uitdaagde Ruttes woorden kracht bij te zetten.

Redelijke lastenverdeling

Hoekstra wees er wel op dat Rutte in de Kamer geen termijn heeft verbonden aan zijn oproep aan de grote bedrijven, waar de winsten ‘tegen de plinten klotsen’. Het kabinet gaat in augustus nog eens nadrukkelijk kijken ‘wat een redelijke lastenverdeling is’. Het is volgens Hoekstra dan ook niet ondenkbaar dat de vennootschapsbelasting op tafel ligt.

Cao’s

De minister zei bovendien zich af te vragen of er deze zomer nog veel cao’s worden gesloten. ‘We kunnen verder terugkijken, maar dan meten we niet het effect van de uitspraken op het VVD-festival.’ De woorden van Rutte kregen daarnaast veel bijval in de hele Kamer, maar zijn eigen partij wil zich niet vastleggen op een deadline of percentage.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
Share this post