THEMA

TWEEDE KAMER WIL RUIMERE COMPENSATIE IN TOESLAGENAFFAIRE

De Tweede Kamer wil een ruimere compensatie voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Een motie over die wens is dinsdag unaniem aangenomen. De Kamer steunt ook een verzoek om in het komende Belastingplan verbeteringen op te nemen voor het toeslagenstelsel en een voorstel om medewerkers van de Belastingdienst te betrekken bij de reorganisatie.

Ook indirecte schade voor ouders

De motie over de compensatie was een initiatief van Tweede Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. Hij benadrukte dat de schade zich niet beperkt tot teruggevorderde toeslagen. Er zijn ook indirecte kosten voor de ouders. Van Raan vroeg daarom in eerste instantie om een compensatie voor alle gedupeerden en voor alle kosten die herleidbaar zijn tot onterecht handelen van de fiscus in deze zaak.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën was terughoudend. De term indirecte kosten is volgens hem te ruim, maar bovendien is het onduidelijk of de zaken van alle gedupeerden vergelijkbaar zijn met de zogeheten CAF 11-zaak. Duidelijkheid hierover volgt pas na een vervolgonderzoek door de commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner. Van Raan paste zijn motie aan. De aangenomen versie is een verzoek om de commissie serieus te laten kijken naar indirecte kosten.

Werknemers betrekken bij reorganisatie

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten diende mede namens D66 en Christen Unie een motie in om medewerkers van de Belastingdienst te betrekken bij de reorganisatie. Ze voelen zich al jaren onvoldoende gehoord en werden niet betrokken bij het besluit tot de reorganisatie, zei Leijten. Alle partijen steunden dit voorstel en ook een vergelijkbare motie om lering te trekken uit eerdere reorganisaties van de Belastingdienst.

Unanieme steun was er verder voor een motie om al in het komende Belastingplan de eerste wijzigingen en verbeteringen door te voeren, voor zover dat mogelijk en uitvoerbaar is. Het toeslagenstelsel is te complex voor gewone burgers en de Belastingdienst, dus het is tijd voor een menselijker systeem, zei VVD-Tweede Kamerlid Lodders mede namens de leden van CDA, D66, Christen Unie, Groen Links en SGP.

Geen zwaardere belasting milieuschade

De Tweede Kamer gaf onvoldoende steun aan een SP-motie voor het zwaarder belasten van activiteiten die schade toebrengen aan welzijn en milieu. Er was ook te weinig steun voor het voorstel van de PvdA om te wachten met de reorganisatie van de Belastingdienst, zodat de nieuwe staatssecretarissen hun visie kunnen geven. Die motie was ontraden door minister Hoekstra. Hij is positief over de ingeslagen weg en bovendien hebben bewindslieden vaker te maken met keuzes van voorgangers, zei hij.

Tot slot waren er te weinig voorstanders voor een voorstel van DENK-Tweede Kamerlid Farid Azarkan. In een motie vroeg hij de Nederlandse regering om alle lagen van de overheid ervan te doordringen dat de Staat het volk moet dienen en dus niet moet verdrukken. Tijdens het debat werd die motie ontraden door premier Mark Rutte. Hij steunde het uitgangspunt van een dienende overheid, maar had moeite met de suggestie dat er sprake is van machtsmisbruik op grote schaal.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post